en-USel-GR

Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Από 1-10-2010 οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ που αφορούν διακηρύξεις και κατακυρώσεις διαγωνισμών καθώς και αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, αναρτώνται στο Διαύγεια. Παρακάτω εμφανίζονται οι δέκα τελευταίες σχετικές αναρτήσεις στο Διαύγεια. Για να δείτε όλες τις αναρτήσεις διαγωνισμών και συμβάσεων επισκεφτείτε το σχετικό RSS feed του Διαύγεια.

Δημοσιευμένα Άρθρα | Αρχεία | Αναζήτηση

22
Μαϊ
2020

Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (ΓΓΦΠ&Υ) διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου του έργου: «Τεχνική υποστήριξη ΓΓΦΠ&Υ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας2006/7/ΕΚ» Υποέργο 2, με Κωδικό ΟΠΣ 5001372 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,με κωδικό πράξης ΣΑ:2016ΣΕ27510017 (CPV:90713000-8) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις τουν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Σχετικά Αρχεία

21
Μαϊ
2020

Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σχετικά Αρχεία

21
Μαϊ
2020

Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων

Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.

13
Μαϊ
2020

Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό, τα οποία, σύμφωνα με τις λίστες των Υπηρεσιών καταγραφής (Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες), είτε έχουν καταστεί τελεσίδικα, είτε έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη.

Σχετικά Αρχεία

11
Μαϊ
2020

Έργο: “a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN – SWAN” του Προγράμματος “Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
“a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN – SWAN” του Προγράμματος “Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020”

14
Απρ
2020

Υπηρεσίες συντήρησης, βαθμονόμησης και επισκευής του εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων (van) της Δ/νσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) του Υ.Π.ΕΝ. - (CPV:50433000-9).

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού24.193,55 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης, βαθμονόμησης και επισκευής του εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων (van) της Δ/νσης Ελέγχου Διακίνησης καιΑποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) του Υ.Π.ΕΝ. - (CPV:50433000-9).

10
Απρ
2020

Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα - Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI)

01
Απρ
2020

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ

Πρόσκληση υποβολης προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ

Σχετικά Αρχεία

20
Μαρ
2020

Επικοινωνία και Διάχυση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Επικοινωνία και Διάχυση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area” («Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή») - Ακρωνύμιο: FLOODGUARD».

Σχετικά Αρχεία

17
Μαρ
2020

Πρόσκληση υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση και υλοποίηση έργου (ψηφιακής εφαρμογής υποβολής δελτίων δραστηριότητας και δελτίων απραξίας λατομείων και μεταλλείων), που στοχεύει στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ

12
Μαρ
2020

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διακομιστή (File Server) και συσκευών εφεδρικής αποθήκευσης για το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος και των υπηρεσιών ΥΠΕΝ

09
Μαρ
2020

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Γενικών υπηρεσιών  κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
 

06
Μαρ
2020

Προμήθεια Πάστας θειϊκού οξέως

Επαναληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Πάστας θειϊκού οξέως, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικά Αρχεία

05
Μαρ
2020

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης- αναγόμωσης πυροσβεστήρων των κτιρίων και οχημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων των κτιρίων και οχημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Σχετικά Αρχεία

24
Φεβ
2020

Προμήθεια εννέα (9) φορητών υπολογιστών (laptop), ενός (1) υπολογιστή με οθόνη (desktop pc) ειδικών προδιαγραφών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εννέα (9) φορητών υπολογιστών (laptop), ενός (1) υπολογιστή με οθόνη (desktop pc) ειδικών προδιαγραφών, μικροεξοπλισμό πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικά Αρχεία

Σελίδα 2 από 4Πρώτη   Προηγούμενο   1  [2]  3  4  Επόμενο   Τελευταία   
bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bets10
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
escort ankara