παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 

Ημερολόγιο Ανακοινώσεων

Το πρώτο (α’) δίμηνο κάθε έτους θα ανακοινώνονται στη σελίδα αυτή τα ετήσια ενεργειακά στατιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους αναφοράς, αρχής γενομένης από το 2014.

Ενεργειακό Ισοζύγιο

Μεταδεδομένα ενεργειακού τομέα
Σχετικό αρχείο

 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια
 
Σκοπός του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια (Ε.Π.Σ.Ε.), είναι η ανάπτυξη υποδοµής για τη δημιουργία υπηρεσιών Παροχής Ενεργειακών Πληροφοριών στο κοινό καθώς και η δημιουργία ενός υπολογιστικού εργαλείου για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε θέµατα Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασµού.
 
Οι κύριες ενότητες του Ε.Π.Σ.Ε.περιλαμβάνουν :που σχετίζονται µε την ενέργεια (οργανισµοί, νοµοθεσία, πρότυπα).
  1. Βάση δεδομένων µε περιγραφικές πληροφορίες
  2. Βάση δεδομένων µε στατιστικές πληροφορίες που αφορούν στην παραγωγή, μετατροπή και κατανάλωση ενέργειας.
    Το υποσύστημα διαχείρισης των ενεργειακών στατιστικών δεδομένων συνιστά ένα απλοποιημένο εργαλείο ενεργειακής ανάλυσης, το οποίο µπορεί να προσομοιώνει το ενεργειακό σύστηµα ως ροή ενεργειακών προϊόντων µέσα από ενεργειακές διεργασίες. Με αυτόν το τρόπο δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών στοιχείων τα οποία είναι χρήσιµα κατά την εκπόνηση µελετών ανάλυσης του ενεργειακού συστήματος
  3. Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (ΓΣΠ) που διαχειρίζεται όλες τις χωρικές πληροφορίες που σχετίζονται µε το ενεργειακό σύστηµα (χάρτες ενεργειακών δικτύων, θέσεις εγκαταστάσεων, κοιτάσματα φυσικών πόρων που σχετίζονται µε την ενέργεια) καθώς και χάρτες δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Σύνδεσμος

 

| | | | | |