παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Επιστολή του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων με αφορμή δημοσίευμα της "Καθημερινής"
Επιστολή του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων με αφορμή δημοσίευμα της "Καθημερινής"

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

Προς: κ. Αλέξη Παπαχελά
Διευθυντή Εφημερίδας «Η Καθημερινή»

 

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Με έκπληξη διάβασα το άρθρο στην εφημερίδα σας «Η Καθημερινή» στο φύλλο της 5ης Μαρτίου 2017, που υπογράφει ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάλιος, με τίτλο: «Ούτε πόροι, ούτε άνθρωποι, ούτε έλεγχοι» και στο οποίο δίνεται η εντύπωση ότι έχω μιλήσει με το δημοσιογράφο, πράγμα που δεν έγινε, ποτέ. Θεωρώ ότι αν είχε γίνει μια συζήτηση μαζί μου θα είχαν δοθεί οι απαιτούμενες διευκρινίσεις, η έλλειψη των οποίων οδήγησε στο σχετικό δημοσίευμα.

Επιλεκτική χρήση του Εισηγητικού Σημειώματος

Στο άρθρο του ο δημοσιογράφος αναφέρεται σε σχόλιο της «γενικής διευθύντριας του Σώματος Επιθεώρησης», ενώ πρόκειται για επιλεκτική χρήση αποσπασμάτων της ενυπόγραφης, από την γράφουσα, εισαγωγής στην Έκθεση Πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης για το έτος 2015, τα οποία από μόνα τους δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις, αφού έχει παραληφθεί η επόμενη φράση μου που είναι διατυπωμένη ως εξής: «Για το λόγο αυτό , το Υπουργείο υλοποίησε πρόσφατα σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις για τη θεσμική θωράκιση και ενίσχυση του ΣΕΠΔΕΜ και προώθησε τη θέσπιση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για την ενίσχυση των οικονομικών πόρων».

Συγκεκριμένα αναφέρομαι στο άρθρο 51 « Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και θεσμική θωράκιση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)» του ν. 4409/2016, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε σχετική ΚΥΑ των Υπουργών των Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε εφαρμογή αυτής άνοιξε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους νέος ΚΑΕ για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών των ελέγχων του Σώματος.

Οι μετακινήσεις των Επιθεωρητών

Η αναφορά ότι «οι Επιθεωρητές καλούνται να καλύψουν μόνοι τους τα έξοδα μετακίνησης ή να πάρουν το λεωφορείο» είναι ατυχής, διότι ποτέ δεν κλήθηκε Επιθεωρητής να μεταβεί σε χώρο ελέγχου με το λεωφορείο. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα μπορούσε να ζητηθεί ποτέ από Επιθεωρητές του Σώματος, να προσέλθουν σε έλεγχο με τη συγκοινωνία.

Όσον αφορά στα θέματα μετακινήσεων, σας ενημερώνω ότι στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα που διέθετε το Σώμα προστέθηκαν πριν ένα μήνα άλλα τρία αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Σώματος από την σύστασή του, όπως και από την σύσταση της ΕΥΕΠ το 2004.

Οι έλεγχοι

Στην συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζεται ένα σημαντικό έργο που έχει εκτελεστεί από όλα τα Τμήματα Επιθεώρησης του Υπουργείου. Είναι αξιοσημείωτο ότι έχει αγνοηθεί από το δημοσιογραφικό κείμενο, σαν να μην περιγράφεται καθόλου στην συγκεκριμένη έκθεση, το έργο των επιθεωρητών. Το «ούτε έλεγχοι» δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αδικεί τους Επιθεωρητές , οι οποίοι συνεχίζουν και συνεχώς βελτιώνουν το δύσκολο έργο τους με αφοσίωση και υπευθυνότητα. Ο αριθμός των ελέγχων από μόνος του δεν είναι αρκετός, ως πληροφορία. Όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε για να αξιολογήσει κάποιος καλύτερα το έργο μιας Υπηρεσίας θα πρέπει να γνωρίζει το μέγεθος και το είδος των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων. Ο αριθμός «164» έλεγχοι το 2013 (35 επιθεωρητές περιβάλλοντος) και «136» έλεγχοι το 2015 (18 επιθεωρητές) αποδεικνύει ότι οι Επιθεωρητές, και θέλω να τους ευχαριστήσω γι’ αυτό, ξεπέρασαν τους εαυτούς τους, ανταποκρινόμενοι στις συνεχώς αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες που δεν είναι μόνο ελεγκτικές, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην έκθεσή μας. Επί πλέον γίνεται σημαντική προσπάθεια από όλους μας για την ορθή διαχείριση των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων.

Είναι ακριβές ότι υπάρχει αξιοσημείωτη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού σταδιακά από το 2009 έως σήμερα και στην Επιθεώρηση, η οποία ακολούθησε την φθίνουσα πορεία όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των Ελέγχων, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου, προκειμένου να συνταχθεί, για πρώτη φορά έως τώρα, πενταετές Σχέδιο στο πλαίσιο του οποίου θα ενταχθεί ο ετήσιος Προγραμματισμός ελέγχων που θα κατανείμει τους περιβαλλοντικούς ελέγχους μεταξύ όλων των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας, που είναι: α) η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, β) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους, γ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Είναι σαφής πλέον η ανάγκη της ορθής διαχείρισης των ανθρώπινων και άλλων πόρων του ΣΕΠΔΕΜ και οι στοχευμένοι έλεγχοι των Επιθεωρητών.

Προστασία ελεγχόμενων από αρνητική δημοσιότητα

Όσον αφορά στα αναφερόμενα περί μη ανάρτησης στη «Διαύγεια» των εκθέσεων αυτοψίας των επιθεωρητών, όπως και των Αποφάσεων επιβολής προστίμων, με αποτέλεσμα την προστασία των ελεγχόμενων από αρνητική δημοσιότητα, διευκρινίζεται ότι δεν ανήκουν οι Αποφάσεις Επιβολής Προστίμων στο Πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 2 του νόμου 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Οι σημαντικές υποθέσεις ελέγχων των Επιθεωρητών και τα αποτελέσματά τους , δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Σώματος η οποία αναρτάται στη δικτυακή πύλη του Υπουργείου.

Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω ότι σε πείσμα των δυσκολιών, που κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν, οι Επιθεωρητές του Σώματος βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στο δύσκολο έργο τους.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δημοσίευση στην εφημερίδα σας, της παρούσας επιστολής μου.

Με εκτίμηση

Δρ Γεωργία Κοτίνη
Γενική Δ/ντρια ΣΕΠΔΕΜ Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

 

 

 

| | | | | | |