ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραμματεία Γραφείου Υφυπουργού

Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα.
Τηλ.: 2106475103, 2131515410
Fax: 210675226
E-mail: