en-USel-GR

Χρήσιμα Νέα

  Νέο results
  • 09/07/2020:Τροποποιείται η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/62450/2550/30.06.2020 (ΑΔΑ:ΨΗ7Ζ4653Π8-0ΧΣ) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας με θέμα «Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Τέλος Διατήρησης) για τα έτη 2017, 2018 και 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143) και 21 ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92) - Οριστικός Πίνακας».
    Διαβάστε περισσότερα..
  • 30/6/2020: Οριστικός Πίνακας υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης 2017-2018-2019
    Δημοσιοποιήθηκε ο Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2017, 2018, 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 27 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143) και άρθ. 21 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α' 92)
    Διαβάστε περισσότερα..

Τροποποίηση της Απόφασης Τέλους διατήρησης ετών 2017, 2018, 2019

Τροποποιείται η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/62450/2550/30.06.2020 (ΑΔΑ:ΨΗ7Ζ4653Π8-0ΧΣ) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας με θέμα «Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Τέλος Διατήρησης) για τα έτη 2017, 2018 και 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143) και 21 ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92) - Οριστικός Πίνακας».

Πλήρης Ανακοίνωση
Σχετική απόφαση

Οριστικός Πίνακας υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης 2017-2018-2019

Δημοσιοποιήθηκε σήμερα (30/6/20) ο Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Τέλος Διατήρησης) για τα έτη 2017, 2018 και 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143) και 21 ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92).
Το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του Πίνακα στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου, ήτοι έως και 20.07.2020 Ανακοίνωση    Απόφαση Τέλους Διατήρησης 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (ΕΕΚ) από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς στον αστικό ιστό και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής τους.

Περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης & τα Αλιευτικά προϊόντα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοιμάζει το θεσμικό πλαίσιο για την εναρμόνιση της χώρας μας με την Οδηγία 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

Πρόσκληση Life 2020

Ξεκίνησε στις 2 Απριλίου 2020, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης F-GASES & ODS

Σκοπός είναι η καταγραφή και  η υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών, συστημάτων και εξοπλισμού που λειτουργούν με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Περισσότερα (https://ods.fgases.ypen.gr/services).

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050

17η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάληψη της θέσης του επιμελητή της Εθνικής Συμμετοχής στην 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020

Σχετική Πρόσκληση

Το θέμα της έκθεσης επιλέχθηκε από  τον επιμελητή (curator) της 17ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020, κ. Hashim Sarkis και παρουσιάζεται αναλυτικά από τον ίδιο  στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής.

Σχέδια Ελληνικού Περιπτέρου

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μίας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Δίκτυο Natura 2000

Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και ο ακριβέστερος προσδιορισμός των ορίων των περιοχών του.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο και για τα έργα επικαιροποίησης  των στοιχείων εδώ και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας. 

Στα παρακάτω links διατίθενται:

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://wrm.ypeka.gr/. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων στο ΗΜΑ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

         

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bets10
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
escort ankara
porno