παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Από 1-10-2010 οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ που αφορούν διακηρύξεις και κατακυρώσεις διαγωνισμών καθώς και αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, αναρτώνται στο Διαύγεια. Παρακάτω εμφανίζονται οι δέκα τελευταίες σχετικές αναρτήσεις στο Διαύγεια. Για να δείτε όλες τις αναρτήσεις διαγωνισμών και συμβάσεων επισκεφτείτε το σχετικό RSS feed του Διαύγεια.

Παλαιότερες Αναρτήσεις Προκήρυξεων Διαγωνισμών
2016 2015 2014 2013 2012 - 2011 2011 - 2010

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
12.06.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Πιστοποιητικού Κρυπτογράφησης του Υπουργείου
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
19.05.2017
Παροχή υπηρεσιών catering κατά την διάρκεια της ημερίδας με τίτλο “Βιώσιμη
κινητικότητα στους ΟΤΑ”
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
16.05.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
11.05.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αναλωσίμων υλικών για την λειτουργία των αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
11.05.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας φακέλων με πτερύγια (κορδέλες με ειδική εκτύπωση) και αλληλογραφίας, για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
09.05.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες επισκευής έξι (6) μεταγωγέων (switch) δικτύου
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
02.05.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς που αφορά εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας στα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
05.04.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες επισκευής έξι (6) μεταγωγέων (switch) δικτύου
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
27.03.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γνησίων τυμπάνων για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
07.03.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
06.03.2017
Εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ογδόντα επτά (87) Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
02.03.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γραφιτών -μελανιών για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
01.03.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
01.03.2017
Προμήθεια ενός (1) δέκτη ψηφιακής τηλεόρασης
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
21.02.2017
Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την περίοδο 2017–2023
Περίληψη Διακήρυξης
14.02.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προγράμματος Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου (τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων, Παρακολούθησης Δαπανών κ.ά)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
14.02.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καταγραφικού θερμοκρασίας – σχετικής υγρασίας του Εργαστηρίου Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
13.01.2017 Εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εξήντα δύο (62) Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2017 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
Ανακοίνωση Ακύρωσης Πρόσκλησης

 

| | | | | | |