ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Όργανόγραμμα Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/30-10-2017)

Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπαλλήλων 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϊστάμενος: Γεωργία Κοτίνη
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23
Τηλέφωνο: 213 1515140
Φαξ: 2131515138

Υπηρεσίες

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη: Ειρήνη Πατέλη 
Τηλ.: 213 1515148
- Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας  
 Προϊσταμένη : Ιωάννα Σκουνάκη 
Τηλ.:213 1515198
- Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
Προϊσταμένη: Αριάδνη Μανιάτη
Τηλ.:213 1513474
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προϊστάμενος : Χρίστος Χαραλάμπους
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26
Τηλέφωνο: 213 1515651
Φαξ

Υπηρεσίες

- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Προϊσταμένος: Παναγιώτης Κατσαρίδης 
Τηλ.: 213 1515760
- Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών   
 Προϊσταμένη : Αθανασία Λαζάρου Δήμα 
Τηλ.:213 1515677
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠροϊστάμενοςΔημόπουλος Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ.11528
Τηλέφωνο: 213 1512108, 213 1512106
Φαξ :  
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
Προϊστάμενος: Δημήτριος Βακάλης 
Τηλ.: 213 1512111
Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
Προϊστάμενος: Αντώνιος Καπετάνιος
Τηλ.: 213 1512181
-Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
Προϊστάμενος: Ζαχαρίας Πρωιμάκης
Τηλ.: 213 1512201
-Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών 
Προϊστάμενος: Δημήτριος Γερμανός 
Τηλ.: 213 1512251
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊσταμένος: Απόστολος Πατραμάνης
Διεύθυνση: Μεσογείων 119
Τηλέφωνο: 213 1513827-828
Φαξ
 
Υπηρεσίες
 
- Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Προϊστάμενος: Μαρία Μπαλωμένου
Τηλ.: 2131513505
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
Προϊστάμενος: Διονυσία Μαγγέλη
Τηλ.: 2131513172
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
Προϊσταμένη: Ελένη Μίσσα
Τηλ.:  2131513242
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προϊσταμένη : Μάρθα Κρητικού
Διεύθυνση: Πατησίων 147
Τηλέφωνο: 210 8676772, 210 8646192
Φαξ
 
Υπηρεσίες
 
-- Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Προϊστάμενος: Ιωάννης Μαχαίρας
Τηλ.: 210 6412370-371
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 
Προϊστάμενος: Γεώργιος Λαζόπουλος
Τηλ.: 210 8620557
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
Προϊσταμένη: Αναστασία Αρφανάκου
Τηλ.: 210 8620557
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
Προϊσταμένη: Ρεβέκκα Μπατμάνογλου
Τηλ.: 210 8646939, 210 8652493
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 
Προϊστάμενος: Νικόλαος Μανάλης
Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 115 23
Τηλέφωνο: 210 6469813
Φαξ
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού  
Προϊστάμενος: Γεώργιος Μανούρης
Τηλ.: 213 1515362
- Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
Προϊστάμενος: Στέλιος Χρυσομαλλίδης
Τηλ.: 210 6430169
Fax Αθήνας: 210 6448091
Fax Θεσσαλονίκης: 2310 825151
- Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
Προϊστάμενος: Μαρία Πέππα
 Τηλ.: 210 6469813
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Προϊστάμενος: Γεώργιος Γκανασούλης
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23
Τηλέφωνο: 213 1515728
Φαξ
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση  Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Προϊστάμενος: Θεοδόσης Ψυχογιός
Τηλ.: 213 1515606
Fax: 213 1515339
- Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων  
Προϊσταμένη: Θεοδώρα Γαλάνη
Τηλ.: 213 1515249
Τηλ. Πρωτοκόλλου: 213 1515244
- Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών 
Προϊστάμενος:
Σταύρος Παυλόπουλος
Τηλ.: 213 1515536
- Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων 
Προϊσταμένη:
Χρήστος Αντωνόπουλος
Τηλ.: 213 1513022
Αριθμός fax: 213 1513732
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προϊσταμένη: Αλίκη Σκλήρη
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26
Τηλέφωνο: 213 1513856, 213 1513858
Φαξ
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Υδρογονανθράκων 
Προϊσταμένη: Γαρυφαλλιά Γιδάκου
Τηλ.: 213 1513893
-Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
Προϊστάμενος: Δημήτριος Αλεξόπουλος
Τηλ.: 213 1513405
Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Προϊσταμένη: Βασιλική Σίτα
Τηλ.: 213 1513809
Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Προισταμένη: Αικατερίνη Παπαδόγιαννη
Τηλ.: 213 1513859

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΠροϊστάμενοςΛουκάς Γεωργαλάς
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 11526
Τηλέφωνο: 213 1513831
Φαξ : --
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής  
Προϊστάμενος: Πέτρος Τζεφέρης
Τηλ.: 213 1513864
 Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και  Βιομηχανικών Ορυκτών 
Προϊσταμένη: Ειρήνη Γκώγκου
Τηλ.: 213 1513838
Διεύθυνση Λατομείων, Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών
Προϊστάμενος: Σπυρίδων Τζίμας
Τηλ.: 213 1513833
 
 
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων
Προϊστάμενος: Αντωνόπουλος Δημήτριος
Διεύθυνση: Μεσογείων 119
Τηλέφωνο: 213 1513819
Φαξ : 
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Προϊστάμενος: Νεκτάριος Μυλωνάς
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17
Τηλέφωνο: 213 1513811
Φαξ : 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Ειδικός Γραμματέας: Δημήτριος Δερματάς
Διεύθυνση
: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο
: 213 1513824, 213 1513823
Φαξ
: --

Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Αθήνα)
Προϊσταμένη: Σοφία Ελευθεριάδου
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513765
Φαξ: --
 
Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας επίσης ανήκουν:
- Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
 
Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (Καλαμαριά)
Προϊσταμένη: Κωνσταντίνα Μήτσιου
Διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 24, 55133 Καλαμαριά
Τηλέφωνο: 2310 483223
 Φαξ : 2310483247
 
Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
Προϊσταμένη: Αικατερίνη Τσαγκαράκη
Τηλέφωνο: 2131513859
Φαξ: 
 

Στο Σώμα επίσης ανήκει το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Προϊστάμενη: Σταυρούλα Πουλή
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513277
Φαξ : 213 1513708

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη: Γκίνη Μαρία
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523
Τηλέφωνο: 213 1515420
Φαξ: 210 6475226

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος
Προϊστάμενος: Σπυρόπουλος Νικόλαος
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523
Τηλέφωνο:213 1515430
Φαξ: 210 6475226

 
 
ΣΤΟ ΥΠΕΝ ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών
 Προϊσταμένη: Βασιλική Δούσκα
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 29, 11523
Τηλέφωνο: 2106430571
Φαξ :2106465945 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
 Προϊστάμενος: 
 Τηλέφωνο: 213 1513843
 Fax: 213 1513468
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
Προϊστάμενος: 
Τηλέφωνο: 213 1513843
Fax: 213 1513468
Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου
Προϊστάμενη: ---
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 12-14, 10563
Τηλέφωνο: 2103225298
Φαξ :2103250472
Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών
Γραφείο Τύπου
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προϊστάμενος: Μαμαλούγκας Νίκος
Διεύθυνση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 11527
Τηλέφωνο: 2132142200, 290
Φαξ : 2106920437, 2106926762
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων
Προϊσταμένη: Κούρτελη Χρυσούλα
Διεύθυνση: Ιτέας 2 και Ευρυτανίας, 11523 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 15 00 965
Φαξ : 213 15 01 045