παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ » ΠΥΛΗ ΛΑΤΟΜΕΤ
ΠΥΛΗ ΛΑΤΟΜΕΤ
 
Στην Πύλη ΛΑΤΟΜΕΤ της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου παρουσιάζονται:
  • Οι θέσεις των μεταλλείων και λατομείων της Ελλάδας ανά κατηγορία δραστηριότητας (μεταλλείο, λατομείο αδρανών, μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών, κ.λ.π)
  • Η υφιστάμενη νομοθεσία σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης της εξορυκτικής & μεταλλουργικής δραστηριότητας καθώς και η νομοθεσία που αφορά την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού.
  • Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια εργαζομένων στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους καθώς και στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων.
  • Ενημέρωση για γενικότερα θέματα που αφορούν τον ορυκτό πλούτο.
Eπίσης, στην ιστοσελίδα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής –μέσω κωδικού πρόσβασης- των στοιχείων του ετήσιου δελτίου δραστηριότητας ή απραξίας.
 
 
Χαρακτηρισμένα γεωθερμικά πεδία (βεβαιωμένα και πιθανά), όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού (Ν. 3175/03 όπως ισχύει).
 
 
shapefiles (.shp):
 
 
Έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το έτος 2017
| | | | | |