ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

 Στην Γενική Γραμματεία  Περιβάλλοντος υπάγονται δύο Γενικές Διευθύνσεις:

 1. Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
       1.1 Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 
       1.2 Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
       1.3 Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και ποιότητας της Ατμόσφαιρας 
       1.4 Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης   

 2. Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
       2.1 Διεύθυνση Προγραμματισμού Δασικής Πολιτικής
       2.2 Διεύθυνση Προστασίας Δασών 
       2.3 Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
       2.4 Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών 

Επικοινωνία:  

Μεσογείων 119, Αθήνα
FAX: 2131513501
Τηλέφωνο: 2131513849, 850, 852
E-mail: