παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΔΑΣΗ » ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ » ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Ο Απολογισμός των Δραστηριοτήτων των Δασικών Υπηρεσιών εκδίδεται σε ετήσια βάση από το Τμήμα Σχεδιασμού και Δασικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δασικών Πόρων με κύριο στόχο να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία, τους αρμόδιους φορείς, και κάθε ενδιαφερόμενο για την υφιστάμενη κατάσταση των Ελληνικών Δασών, όλα τα δασικά έργα και εργασίες που εκτελούνται μέσα στα δάση, τις δαπάνες εκτέλεσης των έργων αναλυτικά, την παραγωγή ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων καθώς και συγκριτικά στοιχεία άλλων ετών. Σκοπός μας είναι η συνεχής βελτίωση παρουσίασης των στοιχείων με διαγράμματα και πίνακες και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκτός των άλλων και σε θέματα δομής και λειτουργίας της Δασικής Υπηρεσίας.

 

| | | | | |