παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
 

Θέματα Προσφορών Σύνδεσης

Ανάρτηση Πίνακα (ΜΗΤΡΩΟΥ) Αποφάσεων της ΡΑΕ για τη χορήγηση Αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας αυτών (ν.3851/2010, άρθρο 2, παρ. 2), περίοδος Ιανουάριος-Μάρτιος 2011.

Συμπλήρωση Πίνακα Χορήγησης Αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).(Ανάρτηση 20.04.2011).

Διευκρινίσεις σχετικά με την προτεραιότητα εξέτασης αιτημάτων για τη χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου.

Αδειοδοτική Εξέλιξη Έργων ΑΠΕ -  Μητρώα.

 

Ειδικά θέματα Τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Λεπτομέρειες εφαρμογής Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β)  Συστημάτων ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Φ/Β συστήματα: Ενοποίηση διατάξεων τροποποιούμενων αποφάσεων

Ερμηνευτική εγκύκλιος διατάξεων ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των   επαγγελματιών αγροτών

Τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων μέχρι 100kW σε γήπεδα που δεν βρίσκονται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης. Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για λήψη Αποδεικτικού κοινοποίησης, από την Υπηρεσία ΑΠΕ.

Εκτίμηση περιθωρίου εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε γεωργική γη

Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα

 

Νέα καταχώρηση: Διευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο, εγκατεστημένης ισχύος ≤0,5MW
 

 

| | | | | |