παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ » ΜΗΤΡΩΑ ΑΔΕΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ

 

ΜΗΤΡΩΑ ΑΔΕΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ
 

Μητρώο Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ: Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μητρώα Αδειών

Χορήγηση Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), μετά τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.

Μητρώο Αδειών Αυγούστου - Οκτωβρίου 2012 (ανάρτηση 16.01.2013)

Μητρώο Αδειών Μαΐου - Ιουλίου 2012 (ανάρτηση 09.10.2012)

Μητρώο Αδειών Δεκεμβρίου 2011-Απριλίου 2012 (ανάρτηση 24.05.2012)

Μητρώο Αδειών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010 (ανάρτηση 02.02.2011).

Μητρώο Αδειών Ιανουαρίου-Μαρτίου 2011 (ανάρτηση 16.05.2011).

Μητρώο αδειών Απριλίου-Νοεμβρίου 2011 (ανάρτηση 22.12.2011)

Μητρώο τροποποιήσεων-μεταβιβάσεων αδειών Αυγούστου 2010 - Νοεμβρίου 2011 (ανάρτηση 22.12.2011)

Μητρώο Αδειών Απριλίου-Nοεμβρίου 2011 (Ορθή Επανάληψη) (ανάρτηση 07.03.2012)

Μητρώο τροποποιήσεων-μεταβιβάσεων αδειών Αυγούστου 2010 – Νοεμβρίου 2011 (Ορθή Επανάληψη) (ανάρτηση 07.03.2012)

 

 

 

 

 

 

 

Χορήγηση Αδειών εγκατάστσης σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

 

Πίνακας αποφάσεων αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Πίνακες

Αδειοδοτική Εξέλιξη Έργων ΑΠΕ - Στοιχεία εξέλιξης έργων ΑΠΕ

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων Α.Π.Ε. έως τέλος Ιουνίου 2014

Καστάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων Α.Π.Ε. έως τέλος Μαρτίου 2013

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων Α.Π.Ε. έως τέλος Δεκεμβρίου 2012

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων Α.Π.Ε. έως τέλος Σεπτεμβρίου 2012

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων Α.Π.Ε. έως τέλος Ιουνίου 2012

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων Α.Π.Ε. έως τέλος Μαρτίου 2012

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων Α.Π.Ε. έως τέλος Δεκεμβρίου 2011.

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων Α.Π.Ε. έως τέλος Σεπτεμβρίου 2011.

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων Α.Π.Ε. έως τέλος Ιουνίου 2011.

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων ΑΠΕ έως τέλος Μαρτίου 2011.

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων Α.Π.Ε. έως τέλος Δεκεμβρίου 2010.

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων Α.Π.Ε. έως τέλος Σεπτεμβρίου 2010

 

 


 

 

 

 
 

| | | | | |