παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
"Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας, για την περίοδο 2011-2012.»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 170.376.01 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
20 μήνες καθαρού χρόνου παροχής υπηρεσιών από την υπογραφή της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 18 – 2 - 2011
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05- 04 – 2011 , 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, ΤΚ 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
Χατζηγιάννη Μαρία Τηλ. 210 69 31 299
Μαντά Μαρία Τηλ. 210 69 31 298
Γκίνη Μαρία Τηλ. 210 69 31293
Ζέρβα Έμυ τηλ. 210 69 31 254
Φαξ: 210 69 94355

Προκήρυξη

 

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
"Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των περιφερειών Ηπείρου, ιονίων νήσων και Δυτικής Ελλάδας, για την περίοδο 2011 - 2012"
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 157. 412,71 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
20 μήνες καθαρού χρόνου παροχής υπηρεσιών από την υπογραφή της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 18 – 2 - 2011
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05- 04 – 2011 , 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, ΤΚ 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
Χατζηγιάννη Μαρία Τηλ. 210 69 31 299
Μαντά Μαρία Τηλ. 210 69 31 298
Γκίνη Μαρία Τηλ. 210 69 31293
Ζέρβα Έμυ τηλ. 210 69 31 254
Φαξ: 210 69 94355

Προκήρυξη

 

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
"Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, για την περίοδο 2011 - 2012"
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 111.669,95 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
20 μήνες καθαρού χρόνου παροχής υπηρεσιών από την υπογραφή της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 18 – 2 - 2011
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05- 04 – 2011 , 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, ΤΚ 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
Χατζηγιάννη Μαρία Τηλ. 210 69 31 299
Μαντά Μαρία Τηλ. 210 69 31 298
Γκίνη Μαρία Τηλ. 210 69 31293
Ζέρβα Έμυ τηλ. 210 69 31 254
Φαξ: 210 69 94355

Προκήρυξη

 

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
"Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, για την περίοδο 2011 - 2012"
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 248.215,80 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
20 μήνες καθαρού χρόνου παροχής υπηρεσιών από την υπογραφή της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 18 – 2 - 2011
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05- 04 – 2011 , 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, ΤΚ 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
Χατζηγιάννη Μαρία Τηλ. 210 69 31 299
Μαντά Μαρία Τηλ. 210 69 31 298
Γκίνη Μαρία Τηλ. 210 69 31293
Ζέρβα Έμυ τηλ. 210 69 31 254
Φαξ: 210 69 94355

Προκήρυξη

 

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
"Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Κρήτης και Πελοποννήσου, για την περίοδο 2011 - 2012"
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 170.376.01 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
20 μήνες καθαρού χρόνου παροχής υπηρεσιών από την υπογραφή της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 18 – 2 - 2011
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05- 04 – 2011 , 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, ΤΚ 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
Χατζηγιάννη Μαρία Τηλ. 210 69 31 299
Μαντά Μαρία Τηλ. 210 69 31 298
Γκίνη Μαρία Τηλ. 210 69 31293
Ζέρβα Έμυ τηλ. 210 69 31 254
Φαξ: 210 69 94355

Προκήρυξη

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ, που βρίσκεται στην οδό Αδριανουπόλεως 24 στην Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έως 4.000,00. ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Τακτικός Προϋπολογισμός Κ.Α.Ε. 0785
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
01.01.2011 έως 31.03.2011
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ &ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29.12.2010  & ΩΡΑ 13.00μ.μ,   Πανόρμου 2- 1ος όροφος, Αθήνα 11523

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες: 
Πρίφτη Ελένη
Τηλ. 6441418. Πανόρμου 2, Αθήνα 1152 

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας της ΕΥΕΠ  του ΥΠΕΚΑ, που στεγάζεται στον 3ο όροφο του κτιρίουι στην οδό Κηφισίας 1-3.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έως 4.000,00. ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Τακτικός Προϋπολογισμός Κ.Α.Ε. 0785
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
01.01.2011 έως 31.03.2011
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ &ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29.12.2010  & ΩΡΑ 13.00μ.μ,   Πανόρμου 2- 1ος όροφος, Αθήνα 11523

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες: 
Πρίφτη Ελένη
Τηλ. 6441418. Πανόρμου 2, Αθήνα 1152

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια ψηφιακής βάσης δορυφορικών δεδομένων Landsat TM στον ελλαδικό χώρο, στα πλαίσια του εγκεκριμένου Προγράμματος της Ε.Ε. "Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης δασών στην ΕΕ. - FutMon" 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17.000,00 € ΣΥΝ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε οικ. έτους 2010, Έργο2009ΣΕ08480000
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
08-12-2010 Ώρα: 10:00 πμ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2 (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
Τηλ.: 210 6432350
Μ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)
Τηλ.: 2102124608

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Aνοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την  ανάθεση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης “ του κεντρικού κτιρίου επί της οδού Αμαλιάδος 17.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 130.000  ΕΥΡΩ,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 0875 ή τις  πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έργο 2005ΣΕ07500001.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ένα (1) έτος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 19.11.2010
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21.12.2010  & ώρα  10:00  π.μ  - Πανόρμου 2, 1ος όροφος, Αθήνα 11523

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
τηλ. 210-6430201
Δ/νση: Πανόρμου 2, 1ος όροφος, Αθήνα 11523

Κείμενο Διακήρυξης

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Aνοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη συνεργείου που θα αναλάβει την καθαριότητα των κτιρίων του ΥΠΕΚΑ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 140.000  ΕΥΡΩ,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 0875 ή τις  πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έργο 2005ΣΕ07500001.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ένα (1) έτος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 19.11.2010
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/12/2010  & ώρα  10:00  π.μ  - Πανόρμου 2- 1ος όροφος, Αθήνα 11523

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
τηλ. 210-6430201
Δ/νση: Πανόρμου 2- 1ος όροφος, Αθήνα 11523

Κείμενο Διακήρυξης

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΕΡΓΟ: 2010ΣΕ08480000
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/11/10 & ΩΡΑ 14.00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
Β. ΤΣΟΜΠΟΣ
Τηλ.: 210 6430201

Κείμενο Απόφασης

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση εργασίας - Εκτίμηση της ακρίβειας των χαρτογραφικών προϊόντων του προγράμματος 'Παγκόσμια Εκτίμηση Δασικών Πόρων' του FAO με τη χρήση τηλεπισκόπισης και του εξειδικευμένου λογισμικού JRC Validation Tool.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ 0873 Φ 31-130
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30)ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26-11-2010 & ΩΡΑ 12:00 π.μ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ 11523

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
Π. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 210 6432350

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΙΣ 14/12/2010
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.500,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε έργο 2009ΣΕ8480000
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-11-2010 & ΩΡΑ 12:00 π.μ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
Ε. Πρίφτη
Τηλ.: 210 6441418

Κείμενο Απόφασης

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΙΣ 13/12/2010
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε έργο 2010ΣΕ08480000
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-11-2010 & ΩΡΑ 12:00 π.μ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
Ε. Πρίφτη
Τηλ.: 210 6441418

Κείμενο Απόφασης

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια : α) Πέντε (5.000) χιλιάδες δεσμίδες χάρτου Α4 80 gr/m2 ανακυκλωμένο από 100% ανακυκλωμένο πολτό β) Δύο (2.000) χιλιάδες δεσμίδες χάρτου Α4 λευκό για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε οικ. έτους 2010, Έργο 1979ΣΜ07500000
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εξ΄ ολοκλήρου άμεσα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
19/11/2010 Ώρα: 14:30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
Κ. Σισκοπούλου
Τηλ.: 210 6432350
Φαξ: 210 6432383

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατάρτιση ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 890.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
10 μήνες καθαρού χρόνου παροχής υπηρεσιών από την υπογραφή της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10 / 11 / 2010
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
04 / 01 / 2011 και Ώρα:10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, ΤΚ 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες:
Ζέρβα Ευθυμία
Τηλ.: 210 6931254
Τηλιγάδας Ελεήμων
Τηλ.: 210 6931288
Φαξ: 210 6994-355

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός για την προμήθεια 16 ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε οικ. έτους 2010, Έργο 2009ΣΕΟ8480000
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άμεση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12-11-2010  & ΩΡΑ 12:00 π.μ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Πληροφορίες: Γεωργιόπουλος Παν.  
Τηλ.: 210 6432350
Φαξ: 210 6432383
Δ/νση: Πανόρμου 2, Αθήνα, 11523

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια αναλώσιμης γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.000  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦ 31-110 KAE 1111 του προϋπολογισμού έτους 2010
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 15 ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 05.11.2010 Ώρα: 02:30μμ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πληροφορίες: Κ. Ανδριώτη
Τηλ.: 210 6432350
Fax: 210 6432383

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια Εκτυπωτή Dot matrix για μηχανογραφικό χαρτί 15 ιντσών, με τροφοδότη χαρτιού τουλάχιστον 500GPS,buffer 128kb με θύρες (παράλληλη ή usb)  και με δυνατότητα εκτύπωσης 3 αντιγράφων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.500 ευρώ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2010 Έργο 1980ΣΜΟ7500000
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στη. Δ/νση Οικονομικού ( Τμήμα προμηθειών) Πανόρμου 2, 11523 Αθήνα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05/11/2010  & Ώρα: 02:30μμ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πληροφορίες: Ε.ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ
Τηλ.: 210 6432350
Fax: 210 6432383

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)

ΤΙΤΛΟΣ

Υπηρεσίες Συμβούλου - Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία κατά το Άρθρο 9 του Ν. 3316/05
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 599.808,58 € (με ΦΠΑ)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
24 μήνες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 18/10/2010
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9/12/2010 και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Π. Παντελόπουλος (τηλ.: 210 6931280)
Μ. Γκίνη (τηλ.: 210 6931293)
Περίληψη Προκήρυξης  

 

Προκήρυξη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικών Περιβάλλοντος στην Αμυγδαλέζα του Δήμου Αχαρνών όπου στεγάζονται: Κεντρική Αποθήκη και Εργαστήριο Ελέγχου Δασικών Σπόρων, Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων, και Κεντρικές Αποθήκες υλικών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦ 31-130 KAE 1512 του προϋπολογισμού έτους 2010
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η παράδοση θα γίνει την επομένη από την ημερομηνία υπογραφής σχετικής σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26.10.2010 & Ώρα: 02:30μμ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πληροφορίες: Α. Ανδριώτη
Τηλ.: 210 6432350
Fax: 210 6432383

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 62.641,00  ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΟΣ ΕΞΗΝΤΑ (60)ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10-9-2010
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2-11-2010 & ΩΡΑ 10:00 π.μ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γ. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ. ΤΗΛ. 6931285. ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 11527
Προκήρυξη σύμβασης διαγωνισμού  

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια Αναλώσιμης Γραφικής Ύλης για την  Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Ε.Υ.Ε.Π (Κηφισίας  1-3,  115 23 Αθήνα)

  1. ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΠΛΕ - ΜΑΥΡΟ)    ΤΕΜΑΧΙΑ    500
  2. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ                                           ΤΕΜ.           500
  3. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ                               ΤΕΜ.             25
  4. ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ( ΜΕΓΑΛΟ) +ΣΥΡΑΦΙΔΕΣ  ΤΕΜ.      30 + 100
  5. ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ (ΜΙΚΡΟ) + ΣΥΡΑΦΙΔΕΣ     ΤΕΜ.       40 + 150
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε οικ. έτους 2010,  Έργο 2003ΣΕΟ7530027 της ΣΑΕ 075/3
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27-09-2010 & ώρα 11:00 π.μ
Πανόρμου 2, Αμπελόκηποι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Α. Δρούζα, τηλ. 210 8701801

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία κατά το Άρθρο 7 του Ν. 3316/05
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2. 284.832,32 € (με ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
15 μήνες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22/10/2010 και ώρα 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων - Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 11526 Αμπελόκηποι Αθήνα (10ος Όροφος)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 30/08/2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π. Παντελόπουλος Τηλ.: 210 6931280
Μ. Γκίνη Τηλ.: 210 6931293
Προκήρυξη σύμβασης διαγωνισμού  

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία κατά το Άρθρο 7 του Ν. 3316/05
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2. 383.196,65 € (με ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
15 μήνες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22/10/2010 και ώρα 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων - Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 11526 Αμπελόκηποι Αθήνα (10ος Όροφος)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 30/08/2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π. Παντελόπουλος Τηλ.: 210 6931280
Μ. Γκίνη Τηλ.: 210 6931293
Προκήρυξη σύμβασης διαγωνισμού  

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία κατά το Άρθρο 7 του Ν. 3316/05
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.509.678,63 € (με ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
15 μήνες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/10/2010 και ώρα 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων - Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 11526 Αμπελόκηποι Αθήνα (10ος Όροφος)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 30/08/2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π. Παντελόπουλος Τηλ.: 210 6931280
Μ. Γκίνη Τηλ.: 210 6931293
Προκήρυξη σύμβασης διαγωνισμού  

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόχειρος διαγωνισμός για τη προμήθεια 56 υπολογιστών και 5 εκτυπωτών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.000,00 Ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε οικ. έτους 2010, έργο2009ΣΕΟ848000 & 1980ΣΜΟ7500000
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
27-08-2010
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15-09-2010   & ώρα 12:00 π.μ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γεωργιόπουλος Παν.
Τηλ. 6432350
Πανόρμου 2, Αθήνα 11523
Προκήρυξη σύμβασης διαγωνισμού Διευκρίνιση επί των προδιαγραφών στο σημείο πιστοποίηση :  GreenGuard  ή αντίστοιχη προδιαγραφή φιλικότητας προς το περιβάλλον

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία κατά το Άρθρο 7 του Ν. 3316/05
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.352.832,01 € (με ΦΠΑ)     
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
15 μήνες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4/10/2010 και ώρα 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων - Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 11526 Αμπελόκηποι Αθήνα (10ος Όροφος)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 10/08/2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π. Παντελόπουλος
Τηλ: 210 6931280
Μ. Γκίνη
Τηλ: 210 6931293
Προκήρυξη σύμβασης διαγωνισμού  

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία κατά το Άρθρο 7 του Ν. 3316/05
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.314.769,29 € (με ΦΠΑ)         
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
15 μήνες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1/10/2010 και ώρα 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Γραμματεία Υδάτων - Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 11526 Αμπελόκηποι Αθήνα (10ος Όροφος)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 10/08/2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π. Παντελόπουλος
Τηλ: 210 6931280
Μ. Γκίνη
Τηλ: 210 6931293
Προκήρυξη σύμβασης διαγωνισμού  

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης ( Τόνερ – μελάνια) για το Υ.Π.Ε.Κ.Α. .
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000,00 Ευρώ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2010 ‘Εργο Έργο 1980ΣΜΟ7500000
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στη. Δ/νση Οικονομικών ( τμήμα προμηθειών) Πανόρμου 2 ,11523 Αθήνα.          
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
03/09/2010
Ώρα: 02:30μμ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πληροφορίες: Ε.Μπάρτζης,
Τηλ.: 210 6432350
Fax: 210 6432383 
Απόφαση έγκρισης  

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου / Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Αξιολόγηση περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Ιωαννίνων και Καβάλας
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατό εννενήντα ευρώ (537.190 ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 12 μήνες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27.9.2010 και ώρα 10.00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου / Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου, Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 6.8.2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ν. Καραμέρος
Τηλ./Fax: 210 8649967
 
Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου / Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Αξιολόγηση περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Κέρκυρας και Αγρινίου
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τετρακόσιες πενήντα τέσσερες χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (454.545,45 ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 12 μήνες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27.9.2010 και ώρα 10.00 π.μ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου / Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου, Πατησίων 147
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 6.8.2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ν. Καραμέρος
Τηλ./Fax: 210 8649967
 
Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης  

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου / Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Αξιολόγηση περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Ηρακλείου Κρήτης και Χανίων
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (743.801,65 ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 12 μήνες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27.9.2010 και ώρα 10.00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου / Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου, Πατησίων 147
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 6.8.2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ν. Καραμέρος
Τηλ./Fax: 210 8649967
 
Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης  

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου / Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Αξιολόγηση περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Λάρισας και Βόλου
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατό είκοσι τρία ευρώ και εννενήντα επτά λεπτά (785.123,97 ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 12 μήνες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27.9.2010 και ώρα 10.00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου / Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου, Πατησίων 147
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 6.8.2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ν. Καραμέρος
Τηλ./Fax: 210 8649967
 
Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης  

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου / Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Αξιολόγηση περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Πάτρας
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη Προσφορά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και τέσερα λεπτά (578.512,4 ευρώ ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 12 μήνες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27.9.2010 και ώρα 10.00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση