παρέχεται από
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ » ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ » Δελτία Ρύπων

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Αθήνα, 23/01/2017

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.

 

Σταθμοί Αττικής

 
Σήμερα 23/01/2017 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
Χθες 22/01/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από 7 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1,
 • μέχρι 86 μg/m3 στο σταθμό ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 • από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1,
 • μέχρι 89 μg/m3  στο σταθμό  ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ,
 • μέχρι 74 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1
 • από 1 μg/m3 στο σταθμό ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ,
 • μέχρι 85 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
 • μέχρι 5 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
 • μέχρι 7 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΕΛΕΥΣΙΝΑ,
 • μέχρι 5 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
 • από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΜΑΡΟΥΣΙ,
 • μέχρι 0.9 mg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ
 • από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΜΑΡΟΥΣΙ,
 • μέχρι 1.4 mg/m3 στο σταθμό ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
 • Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση
   
 • από 11 μg/m3 στο σταθμό ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ,
 • μέχρι 60 μg/m3 στο σταθμό ΛΙΟΣΙΑ
 • Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Σταθμός Οινοφύτων Βοιωτίας

   
  Σήμερα 23/01/2017 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
  Χθες 22/01/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3 . Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3

  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • - μg/m3
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
   
  • - μg/m3
  Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Γενική Εκτίμηση - Πρόβλεψη

  Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Την Παρασκευή 20.1.2017 για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 , η μέση 24ωρη τιμή κυμάνθηκε από 6 μg/m3 στο σταθμό «ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» μέχρι 24 μg/m3 στο σταθμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ» και το Σάββατο 21.1.2017 από 8 μg/m3 στο σταθμό «ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» μέχρι 26 μg/m3 στο σταθμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ».

  Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ, για αύριο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.


  Αναλυτική Παρουσίαση των Χθεσινών Μέγιστων Τιμών


   75
   63
   5
   2
   0.8
   
   36
   77
   7
   4
   
   40
   47
   34
   7
   5
   1.0
   
   75
   47
   
   
   1.4
   
   76
   55
   
   
   0.6
   21
   82
   54
   
   
   
   60
   82
   20
   
   
   0.3
   16
   
   85
   
   
   
   43
   
   60
   5
   2
   
   
   73
   20
   
   
   
   17
   87
   12
   
   
   
   12
   
   11
   
   
   
   11
   89
   20
   2
   2
   
   17
   
   
   
   
   
   
   77
   14
   2
   2
   
   18

  * Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ

  Από 22/01/2017  14:00 μέχρι 23/01/2017 13:00
  Όρια
  Σταθμοί
  Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180 μg/m3 )
  Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες)

  Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3)

   
  Ώρα έναρξης υπέρβασης

  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες

  Μέγιστη τιμή
  Ώρα έναρξης υπέρβασης
  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες
  Μέγιστη τιμή
  Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -

  Δεν αναμένονται υπερβάσεις του μακροπρόθεσμου στόχου προστασίας της υγείας

  | | | | | |