Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Αθήνα, 21/02/2019

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.

 

Σταθμοί Αττικής

 
Σήμερα 21/02/2019 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
Χθες 20/02/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
 • μέχρι 116 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 • από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
 • μέχρι 92 μg/m3  στο σταθμό  ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 3 μg/m3 στο σταθμό ΑΓ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
 • μέχρι 112 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • από 3 μg/m3 στο σταθμό ΑΓ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
 • μέχρι 119 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 4 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 10 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ
 • από 3 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 12 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΩΠΙ
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • από 6 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 7 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΩΠΙ
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
 • από 1.1 mg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 2.5 mg/m3 στο σταθμό ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • από 0.4 mg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 2.7 mg/m3 στο σταθμό ΜΑΡΟΥΣΙ
 • Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση
   
 • από 26 μg/m3 στο σταθμό ΑΓ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
 • μέχρι 78 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1
 • Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Σταθμός Οινοφύτων Βοιωτίας

   
  Σήμερα 21/02/2019 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
  Χθες 20/02/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3 . Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3

  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • - μg/m3
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
   
  • - μg/m3
  Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Γενική Εκτίμηση - Πρόβλεψη

  Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τους αέριους ρύπους ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα.

  Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ, για αύριο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.


  Αναλυτική Παρουσίαση των Χθεσινών Μέγιστων Τιμών


   4
   119
   
   
   
   
   59
   
   
   
   
   78
   54
   101
   12
   6
   1.8
   
   92
   90
   
   
   1.7
   
   
   
   
   
   2.5
   62
   77
   56
   
   
   
   
   
   111
   
   
   2.7
   64
   87
   91
   
   
   
   65
   
   87
   
   
   
   74
   78
   
   
   
   
   58
   
   53
   
   
   
   26
   
   
   
   
   
   
   90
   56
   
   
   
   37
   
   
   
   
   
   
   87
   74
   12
   7
   
   49

  * Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ

  Από 20/02/2019  14:00 μέχρι 21/02/2019 13:00
  Όρια
  Σταθμοί
  Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180 μg/m3 )
  Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες)

  Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3)

   
  Ώρα έναρξης υπέρβασης

  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες

  Μέγιστη τιμή
  Ώρα έναρξης υπέρβασης
  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες
  Μέγιστη τιμή
  Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -

  Δεν αναμένονται υπερβάσεις του μακροπρόθεσμου στόχου προστασίας της υγείας