παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ » ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 Στόχος είναι η συλλογή και αξιολόγηση στοχευμένων προτάσεων σε σχέση με τη προώθηση και περαιτέρω εξάπλωση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
 

 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσκαλεί τα συλλογικά και ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ανακύκλωσης) συσκευασιών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες), ελαστικών οχημάτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Στόχος είναι η συλλογή και αξιολόγηση στοχευμένων προτάσεων σε σχέση με τη προώθηση και περαιτέρω εξάπλωση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Στη συνέχεια θα υπάρξει συνάντηση με τους φορείς για την επεξεργασία των προτάσεων.

Ακολουθούν οι προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν.

 Φορέας  Πρόταση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε  
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

 

| | | | | |