παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ » Δ.Πολ.Σχ.: Σχετικά με τον έλεγχο και έγκριση των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας κ.α. από τις Αποκ. Διοικήσεις, που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό
Δ.Πολ.Σχ.: Σχετικά με τον έλεγχο και έγκριση των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας κ.α. από τις Αποκ. Διοικήσεις, που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό

Σχετικά με τον έλεγχο και έγκριση των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας  κ.α. από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 5 του Ν. 4315/2014.

Σχετικό έγγραφο

| | | | | |