παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ » Έγγραφο Γεν. Δ/ντή Πολεοδομίας 2585/20-3-2017-"Σχετικά με αρμοδιότητες επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων – αδειών δόμησης"
Έγγραφο Γεν. Δ/ντή Πολεοδομίας 2585/20-3-2017-"Σχετικά με αρμοδιότητες επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων – αδειών δόμησης"

 Έγγραφο Γεν. Δ/ντή Πολεοδομίας με α.π. 2585/20-3-2017-"Σχετικά με αρμοδιότητες επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων – αδειών δόμησης"

Δείτε το σχετικό έγγραφο

| | | | | |