Ημερίδα για τις αστικές αναπλάσεις

 

 
 
Επισυνάπτεται υλικό σχετικά με την ημερίδα με τίτλο "Αστική Αναγέννηση για την Αειφορία και την Ανθεκτικότητα", που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
Στα παρακάτω link, θα βρείτε τα 2 βίντεο που προβλήθηκαν στην ημερίδα: