Ημερίδα για τις αστικές αναπλάσεις

 

 
 
Επισυνάπτεται υλικό σχετικά με την ημερίδα με τίτλο "Αστική Αναγέννηση για την Αειφορία και την Ανθεκτικότητα", που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.