Ανάρτηση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Κηφισιάς Δήμου Κηφισιάς και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

 Ανάρτηση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Κηφισιάς Δήμου Κηφισιάς και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Έγγραφο κοινοποίησης ανάρτησης δασικών χαρτών και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων.

Έντυπο αντίρρησης.

Συμπιεσμένο αρχείο με τους δασικούς χάρτες.