ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 
  • Καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 3448/2006.
    Σχετική Απόφαση

 

Παρεχόμενες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του ΥΠΕN   

 

1

http://www.ypeka.gr

Κεντρικός δικτυακός τόπος

2

http://astikalimata.ypeka.gr

Αμφίδρομη διαδικτυακή υπηρεσία (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας)

3

http://eprm.ypeka.gr

Ηλεκτρονική υπηρεσία 4ου επιπέδου

(Περιβαλλοντική αδειοδότηση) - Δεν τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία

4

http://daktylios.ypeka.gr

Ηλεκτρονική υπηρεσία 4ου επιπέδου

(έκδοση κάρτας κυκλοφορίας εντός δακτυλίου)

5

http://aepo.ypeka.gr

Αμφίδρομη διαδικτυακή υπηρεσία

(ανάρτηση από περιφερειακές υπηρεσίες της χώρας των Αποφάσεων  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων )

6

http://www.e-per.gr

Αμφίδρομη διαδικτυακή υπηρεσία  (περιβαλλοντικές πληροφορίες)

 

7

http://lmt.ypeka.gr

Αμφίδρομη διαδικτυακή υπηρεσία

(Διαχείριση Μητρώου Σημείων Υδροληψίας Χώρας)

 

8

http://dp.ypeka.gr

Αμφίδρομη διαδικτυακή υπηρεσία

(ανάρτηση Πράξεων χαρακτηρισμού Δασικών εκτάσεων από τις Δασικές υπηρεσίες της χώρας)

9

http://anakyklosi.ypeka.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος ( πληροφορίες για ανακύκλωση)

10

http:// wfdver.ypeka.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος Διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας

11

http://floods.ypeka.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

12

http://www.bathingwaterprofiles.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος Μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας

13

http://estia.minenv.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος (διαχείριση αρχείου Παραδοσιακών Οικισμών και διατηρητέων κτιρίων)

14

http://maps.ypeka.gr

GIS  θεματικών πληροφοριών ΥΠΕΚΑ

15

http://bwm.ypeka.gr

Διαδικτυακή υπηρεσία  ενημέρωσης της ποιότητας υδάτων (εργαστηριακές αναλύσεις ) & παρακολούθησης     της ποιότητας υδάτων των  ακτών κολύμβησης της χώρας. 

16

http://nmwn.ypeka.gr

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων

17

http://kdn.ypeka.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος  Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας

18

http://wrm.ypeka.gr/

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

19

http://wsm.ypeka.gr/

Εφαρμογή Πολιτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ»

20

www.latomet.gr

Διαχείριση μεταλλείων και λατομείων της χώρας

21

www.greekhydrocarbons.gr

ΕΔΕΥ Υδρογονανθράκων