παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΡEYNA & KAINOTOMIA ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 Ανάδειξη της έρευνας, της καινοτομίας, της αριστείας που πραγματοποιείται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.  
 

ΟΡΑΜΑ - ΣΚΟΠΟΣ: To ΥΠΕΚΑ εγκαινιάζει την πρώτη πρωτοβουλία ανάδειξης της έρευνας, της καινοτομίας, της αριστείας που πραγματοποιείται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.
Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αύξηση και βελτίωση της απασχόλησης, στην τροφοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας.
Σε μία εξαιρετικά ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, η ανάδειξη της έρευνας και της καινοτομίας παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα στην Ελλάδα, προκειμένου να απελευθερωθούν όλες οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας μας προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών.
Στόχος της Ερευνητικής Χαρτογράφησης της Ελλάδας σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης είναι να αναδειχθούν και να στηριχθούν όλα εκείνα τα ερευνητικά ακαδημαϊκά κέντρα που παράγουν πρωτογενή έρευνα αιχμής και που προάγουν την επιστήμη, ενώ παράλληλα δημιουργούν νέους δρόμους ανάπτυξης και εξέλιξης της τεχνολογίας για το καλό των πολιτών και των επόμενων γενεών.

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ηλεκτρική Ενέργεια
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας/Εξοικονόμηση ενέργειας
Ενεργειακή Πολιτική / Κλιματική Αλλαγή / Νομοθεσία
Υδρογονάνθρακες & Ορυκτός πλούτος
Ενεργειακά/Περιβαλλοντικά Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά
Νέες Τεχνολογίες - Έξυπνα δίκτυα
Τεχνολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας
Χωροταξία και Αστική ανάπτυξη
Γεωπολιτική της Ενέργειας
Ενέργεια, Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία

 

| | | | | |