παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013

Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων για το έτος 2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
23.12.2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών με αντικείμενο «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΚΑ» Απόφαση και Πίνακας διαγωνισμού
23.12.2013 Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (Jeep) (CPV) 34113000 Απόφαση διαγωνισμού
Συμπληρωματικές Πληροφορίες
13.12.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών δοχείων συλλογής ρητίνης Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού
13.12.2013 Πρόχειρος διαγωνισμός για υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων της Ειδικής Γραμματείας Δασών Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού
11.12.2013 Πρόχειρος διαγωνισμός για τη ζεύξη των κτιρίων της Αμαλιάδος 17 και Κηφισίας & Ιατρίδου με το κεντρικό κτίριο της Μεσογείων 119 Πίνακας Διαγωνισμού και Τεχνικές Προδιαγραφές
10.12.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για εργασίες καθαριότητας κτιρίων Ειδικής Γραμματείας Δασών Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού
10.12.2013 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων Πίνακας Διαγωνισμού
Παράρτημα
03.12.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ΥΠΕΚΑ Πίνακας Διαγωνισμού και τεχνικές προδιαγραφές
03.12.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ζεύξη του κτιρίου της Ειδικής Γραμμματείας Δασών με το κεντρικό κτίριο του ΥΠΕΚΑ Πίνακας Διαγωνισμού και προδιαγραφές
21.11.2013 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων Πίνακας Διαγωνισμού
20.11.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας Πίνακας Διαγωνισμού
20.11.2013 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου Πίνακας Διαγωνισμού
08.11.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών Απόφαση Διαγωνισμού και αναλυτικός πίνακας μελανιών
05.11.2013 Ματαίωση και ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για την μεταφορά σμύριδας Νάξου, έτους 2013 Απόφαση Διαγωνισμού
24.10.2013 Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών "Βόλος Χ 4" Περίληψη Διαγωνισμού
24.10.2013 Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών "Κοζάνη Χ 4" Περίληψη Διαγωνισμού
18.10.2013 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου στη Λίμνη Κερκίνη σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) ειδών και τύπων οικοτόπων (ορνιθοπανίδας, θηλαστικών, ιχθυοπανίδας γλυκέων νερών), για τις ανάγκες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Απόφαση Διαγωνισμού
18.10.2013 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για την μεταφορά σμύριδας Νάξου έτους 2013 Προκήρυξη Διαγωνισμού
17.10.2013 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη δράση "Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη κα προστασία από το φαινόμενο της αιθαλομίχλης στα αστικά κέντρα της χώρας", του Υποέργου 5 του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: "Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση του Κοινού για Περιβαλλοντικά Θέματα και για Θέματα Εφαρμογής των Πολιτικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Απόφαση Εγκρισης Διαγωνισμού

Τροποποιητική Απόφαση

ΝΕΟ Διευκρινήσεις Αιθαλομίχλης (01.11.2013)

16.10.2013 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
16.10.2013 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας Πίνακας Διαγωνισμού
14.10.2013 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ζεύγους μονάδων ασύρματης σύνδεσης Laser Link στο δώμα των δύο κτιρίων με του Υ.ΠΕ.Κ.Α Πίνακας Διαγωνισμού και Τεχνικές Προδιαγραφές
09.10.2013 Προμήθεια με απευθείας ανάθεση για την «Διοργάνωση ανοικτής Ημερίδας - Συνάντησης Εργασίας με εκπροσώπους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου, των Περιφερειακών Αρμόδιων Αρχών (ΠΕΑΠΖ) και εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς για θέματα εφαρμογής Περιβαλλοντικής Ευθύνης βάσει του Π.Δ/τος 148/2009 στην Πάτρα» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικής εκτέλεσης του έργου του ΣΥΓΑΠΕΖ», που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2013.

Πίνακας Εργασιών

Πίνακας Διαγωνισμού

03.10.2013 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Απόφαση Διαγωνισμού
25.09.2013 Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
25.09.2013 Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων συνεργείων Πίνακας Διαγωνισμού
16.09.2013 Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ζεύγους μονάδων ασύρματης σύνδεσης Laser Link στο δώμα των δύο κτιρίων του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Πίνακας Διαγωνισμού
11.09.2013 Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης" κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση Διακήρυξης Διαγωνισμού
09.09.2013 Προκήρυξη διαγωνισμού για υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού στην Αμυγδαλέζα Αττικής Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
09.09.2013 Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φακέλων εγγράφων Πίνακας Διαγωνισμού
05.09.2013 Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικού Πίνακας Διαγωνισμού
04.09.2013 Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ Πίνακας Διαγωνισμού
Ματαίωση κατάθεσης προσφορών
26.08.2013 Προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Kαθαριότητας» κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Πίνακας Διαγωνισμού
Διακήρυξη Διαγωνισμού
30.07.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας του προγράμματος "Δράση για το κλίμα" του χρηματοδοτικού μέσου LIFE Απόφαση Διαγωνισμού
26.07.2013 Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
22.07.2013 Σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (τμήματα των Υ.Δ. που ανήκουν στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας, Θράκης & Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου) Τεύχη Διαγωνισμού
10.07.2013 Διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας»  Τεύχη Διαγωνισμού
05.07.2013 Διαγωνισμός για την προμήθεια εργαλείων συνεργείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ Πίνακας Διαγωνισμού και τεχνικές προδιαγραφές
05.07.2013 Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών & Δασικής Προστασίας Πίνακας Διαγωνισμού και πίνακας υλικού
02.07.2013 Προμήθεια δύο κλιματιστικών Πίνακας Διαγωνισμού
01.07.2013 Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Δασών Πίνακας Διαγωνισμού
26.06.2013 Διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου  «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου)» Τεύχη Διαγωνισμού
25.06.2013 Προμήθεια με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΤΟΝΕΡ και γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΣΥΓΑΠΕΖ (κατακύρωση με βάση τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή στο σύνολο της προμήθειας) /ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πίνακας Διαγωνισμού
Πίνακας Αναλωσίμων
21.06.2013 Διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης» Τεύχη Διαγωνισμού
Διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης (22.07.2013)
Διευκρίνιση επί της Προκήρυξης (23.07.2013)
21.06.2013 Διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου  «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων  Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας»

Τεύχη Διαγωνισμού_NEΟ (Διορθωμένη Οικονομική Προσφορά)
Διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης (22.07.2013)
Διευκρίνιση επί της Προκήρυξης (23.07.2013)

17.06.2013 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή νομικών υπηρεσιών που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΣΥΓΑΠΕΖ)» Απόφαση Έγκρισης διαγωνισμού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-ορθή επανάληψη
14.06.2013 Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για το έργο "Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου για την περίοδο 2013-2015" Απόφαση Προσφυγής
13.06.2013 Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Πίνακας Διαγωνισμού και υλικών
12.06.2013 Διαγωνισμός για την προμήθεια server για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) του ΥΠΕΚΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
05.06.2013 Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφής Α4 Πίνακας διαγωνισμού
05.06.2013 Διαγωνισμός για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας Α4 Πίνακας διαγωνισμού
04.06.2013 Προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης με δυνατότητα ελέγχου της πρόσβασης για την κάλυψη των αναγκών του ΥΠΕΚΑ Πίνακας Διαγωνισμού και τεχνικές προδιαγραφές
03.06.2013 Προμήθεια με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΤΟΝΕΡ και γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΣΥΓΑΠΕΖ (κατακύρωση με βάση τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή στο σύνολο της προμήθειας) Πίνακας Διαγωνισμού
Αναλυτικός πίνακας αναλωσίμων
31.05.2013 Παροχή νομικών υπηρεσιών που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξης της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Γενική Επιθεώρηση)» Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού
Ορθή Επανάληψη
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
30.05.2013 Διοργάνωση διεθνούς έκθεσης φωτογραφίας, video-art & εικαστικών εγκαταστάσεων με θέμα TransFORMATION Περιττά-Περίτεχνα Πίνακας Διαγωνισμού
30.05.2013 Διοργάνωση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου 2013 Πίνακας Διαγωνισμού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
28.05.2013 Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων των αναλυτών μέτρησης Ατμοσφαιρικής ρύπανσης (HORIBA) της σειράς AP-360 των σταθμών Ποιότητας Ατμόσφαιρας του Λεκανοπεδίου Αττικής

Πίνακας Διαγωνισμού
Πίνακας με αναλώσιμα

23.05.2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείου πρωτοκόλλου της υπηρεσίας (ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)»

Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

20.05.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Γενική Επιθεώρηση)» Απόφαση Έγκρισης επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
20.05.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ενημέρωσης κοινού (help desk) που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Γενική Επιθεώρηση)» Απόφαση Έγκρισης επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
07.05.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)" Απόφαση Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού
Πρόσκληση - Διακήρυξη Διαγωνισμού
07.05.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΕΠ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)" Απόφαση Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού
Πρόσκληση - Διακήρυξη Διαγωνισμού
07.05.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΕΠ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)" Απόφαση Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού
Πρόσκληση - Διακήρυξη Διαγωνισμού
24.04.2013 Ανοικτός Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφής Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Επιθεώρησης, του τομέα Νότιας Ελλάδας και της Ε.Υ.Ε.Κ.Α. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Διακήρυξη Διαγωνισμού
24.04.2013 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πίνακας Διαγωνισμού
23.04.2013 Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
23.04.2013 Διαγωνισμός για την προμήθεια Εργαλείων Συνεργείων Πίνακας Διαγωνισμού
18.04.2013 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 5 για τη δράση "Made in Thessaloniki - Επεμβαίνοντας στο δημόσιο χώρο" του έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: "Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Πίνακας Διαγωνισμού
16.04.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου στη Λίμνη Κερκίνη σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) ειδών και τύπων οικοτόπων (ορνιθοπαγίδας, θηλαστικών, ιχθυοπαγίδας γλυκέων νερών), για τις ανάγκες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού
16.04.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την "Εκτύπωση φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και καδραρίσματα ανάλογης αισθητικής για τη φωτογραφική έκθεση Tra(n)shFORMATION Περιττά- Περίτεχνα" Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού
12.04.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση των διαδικασιών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ) Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
12.04.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για τη διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΡΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξης της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Γενική Επιθεώρηση) Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
12.04.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο κατασκευή περίφραξης γηπέδου εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αποθηκής Υλικού στην Αμυγδαλέζα Αχαρνών Προκήρυξη Διαγωνισμού
Στοιχεία Διαγωνισμού
12.04.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο εγκατάστασης περιμετρικού συστήματος συναγερμού γηπέδου εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αποθηκής Υλικού στην Αμυγδαλέζα Αχαρνών Προκήρυξη Διαγωνισμού
Στοιχεία Διαγωνισμού
11.04.2013 Aνάθεση υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ Πίνακας Διαγωνισμού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
11.04.2013 Aπʼ ευθείας σύνδεση δύο κτιρίων μέσω μισθωμένης γραμμής για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ Πίνακας Διαγωνισμού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
11.04.2013 Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων της ΕΥΕΠΕΝ Πίνακας Διαγωνισμού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
05.04.2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη πληροφοριακής εφαρμογής Στατιστικής επεξεργασίας και προηγμένης διαδικτυακής εφαρμογής για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πίνακας Διαγωνισμού
05.04.2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πίνακας Διαγωνισμού
01.04.2013 Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πίνακας Διαγωνισμού
15.03.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης (Monitoring) ειδών και τύπων οικοτόπων για τις ανάγκες των Φορέων διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού
08.03.2013 Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης  των Περιφερειών Κρήτης και Πελοποννήσου, για την περίοδο 2013-2015» Προκήρυξη Διαγωνισμού
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος Προκήρυξης
Έντυπο εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΝΕΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 4- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: Διευκρίνηση 1, Διευκρίνηση 2, Διευκρίνηση 3
08.03.2013 Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος, για την περίοδο 2013-2015» Προκήρυξη Διαγωνισμού
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος Προκήρυξης
Έντυπο εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΝΕΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 4- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: Διευκρίνηση 1, Διευκρίνηση 2, Διευκρίνηση 3
08.03.2013 Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, για την περίοδο 2013-2015» Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού
Διόρθωση Προκήρυξης
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος Προκήρυξης
Έντυπο εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΝΕΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 4- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: Διευκρίνηση 1, Διευκρίνηση 2, Διευκρίνηση 3
08.03.2013 Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης  των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, για την περίοδο 2013-2015» Προκήρυξη Σύμβασης
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος Προκήρυξης
Έντυπο εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΝΕΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 4- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: Διευκρίνηση 1, Διευκρίνηση 2, Διευκρίνηση 3
08.03.2013 Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης  των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, για την περίοδο 2013-2015» Προκήρυξη Διαγωνισμού
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος Προκήρυξης
Έντυπο εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΝΕΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 4- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: Διευκρίνηση 1, Διευκρίνηση 2, Διευκρίνηση 3
07.03.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΣΥΓΑΠΕΖ)» Απόφαση έγκρισης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
06.03.2013 Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τον καθημερινό καθαρισμό του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ- ΓΓΕΚΑ Προκήρυξη διαγωνισμού
05.03.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη δημιουργία ιστοσελίδας - ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των διαδικασιών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ) Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος
04.03.2013 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: Την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Kαθαριότητας » των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ματαίωση και επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού - Πίνακας Διαγωνισμού
Ματαίωση και επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού - Απόφαση
Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
01.03.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για τη διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)" Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
01.03.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για τη διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ (ΕΥΕΠ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)" Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
01.03.2013 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για τη διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ (ΕΥΕΠ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)" Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
27.02.2013 Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ασφάλεια φύλαξη του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ- ΓΓΕΚΑ Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αρ. Δ14/Γ/Φ12/3839/27.2.2013  (ΑΔΑ:ΒΕΤΨ0-ΦΞΑ) Απόφαση προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της φύλαξης  - ασφάλειας του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επί της Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα.
27.02.2013 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: Ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης» του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΚΑ, επί της οδού Αμαλιάδος 17- Αθήνα Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
26.02.2013 Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού-φωτοαντιγραφικού Πίνακας Διαγωνισμού
26.02.2013 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΡΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Γενική Επιθεώρηση)» Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού (Ορθή επανάληψη)
Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
08.02.2013 Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών του Υποέργου 5: "Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές αερίων του θερμοκηπίου σε εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων" του έργου "Εκπόνηση Μελετών για την Κλιματική Αλλαγή" Διευκρινιστικές απαντήσεις προς ENVIROPLAN Α.Ε.
Μετάθεση χρόνου διενέργειας διαγωνισμού
Διευκρινιστικές απαντήσεις στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
23.01.2013 Διαγωνισμός για απευθείας ανάθεση του έργου "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΒΕ της ΕΥΕΠ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
14.01.2013 Δημόσιος Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ" Έγκριση τευχών Διενέργειας Διαγωνισμού
14.01.2013 Δημόσιος Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΡΣΑ 'ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ' " Έγκριση τευχών Διενέργειας Διαγωνισμού

 

| | | | | | |