παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ » 2oς ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
2oς ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
 Προκήρυξη Διεθνών Διαγωνισμών για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
 

Συμβάσεις Μίσθωσης:
 
Προκήρυξη ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη ∆υτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης.

Ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014/C 400/03) και Διορθωτικό (2015/C 126/09)

 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
 
 
 
 

Κατεβάστε τη σχετική Υπουργική Απόφαση και το ΦΕΚ B’ 2186/2014

Κατεβάστε την Υπουργική Απόφαση Παράτασης και το σχετικό ΦΕΚ Β' 704/2015

2oς ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
 

Κατεβάστε το σχετικό χάρτη κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

 

| | | | | |