Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων για το έτος 2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
19.12.2014 Διενέργεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
15.12.2014
Ανάθεση του έργου: 
«Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση υπαλλήλων του ΥΠΕΚΑ μέσω της αναβάθμισης των κτιρίων του Υπουργείου στις οδούς Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119».

Πίνακας Διαγωνισμού

Τεχνικό Δελτίο

05.12.2014 Διαγωνισμός με απ'ευθείας ανάθεση για την διοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο του έργου LIFE+ADAPTFOR Πίνακας Διαγωνισμού
02.12.2014 Προμήθεια τόνερ για εκτυπωτές Πίνακας Διαγωνισμού
01.12.2014 Διαγωνισμός με απ'ευθείας ανάθεση για την προμήθεια μεγεθυντικών φακών 10Χ για την αναγνώριση ειδών ξυλείας και προϊόντων αυτής Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου
28.11.2014 Προμήθεια τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Πίνακας Διαγωνισμού και Τεχνικές Προδιαγραφές
21.11.2014 Ανάθεση του έργου  «Παροχή Υπηρεσιών Εκκόκισης Δασικού Πολλαπλασιαστικού υλικού»  Πίνακας Διαγωνισμού
Τεχνική Περιγραφή Εργασιών
20.11.2014 Προμήθεια υλικών υγιεινής Πίνακας Διαγωνισμού
14.11.2014 Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Απόφαση Διαγωνισμού
11.11.2014 Προμήθεια Γραφικής Ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
05.11.2014 Προμήθεια γραφικής ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
04.11.2014 Διαγωνισμός με απ΄ευθείας ανάθεση για τον γραφιστικό σχεδιασμό και εκτύπωση έκδοσης κατευθύνσεων προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου
23.10.2014 Διαγωνισμός με απ'ευθείας ανάθεση για την μετάφραση κειμένου Πίνακας Διαγωνισμού
21.10.2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/Y KAI ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & TAMPLET Πίνακας και Προδιαγραφές Διαγωνισμού
17.10.2014 Προμήθεια Αναλωσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
09.10.2014 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
09.10.2014 Προμήθεια Ειδών - Ειδικού Εξοπλισμού Αυτοψιών - Μέσα Ατομικής Προστασίας  Πίνακας Διαγωνισμού
09.10.2014 Προμήθεια Ειδών - Ειδικού Εξοπλισμού αυτοψιών - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  Πίνακας Διαγωνισμού
09.10.2014 Προμήθεια Ειδών - Ειδικού Εξοπλισμού Αυτοψιών -  Δειγματολήπτες Πίνακας Διαγωνισμού
Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού
03.10.2014 Προμήθεια Υλικών Υγιεινής Πίνακας Διαγωνισμού
02.10.2014 Προμήθεια Τάμπλετ Πίνακας Διαγωνισμού
02.10.2014 Προμήθεια Εκτυπωτών Πίνακας Διαγωνισμού
02.10.2014 Προμήθεια Η/Υ και Εξαρτημάτων Πίνακας Διαγωνισμού
02.10.2014 Προμήθεια αναλωσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
29.09.2014 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τεσσάρων (4) αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10) Έγκριση Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
Διευκρίνηση σχετικά με μεταφράσεις δικαιολογητικών
Διευκρίνηση σχετικά με την διακήρυξη για την προμήθεια αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων
26.09.2014 Διευκρίνηση - 3 για την Διακήρυξη 04/2014 Διευκρίνηση 3
25.09.2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών Barcode Reader Πίνακας και απόφαση διαγωνισμού
23.09.2014 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πίνακας Διαγωνισμού
23.09.2014 Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Απόφαση Διαγωνισμού
Απόφαση Ματαίωσης Διαγωνισμού
23.09.2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δενδροϋψομέτρων - αποστασιομέτρων και ψηφιακών δενδροπαχυμέτρων Πίνακας και απόφαση διαγωνισμού
Τεχνικές Προδιαγραφές Ψηφιακού Δενδροπαχύμετρου
19.09.2014 Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης (τόνερ- μελάνια) Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
19.09.2014 Δημόσια Πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου δικτυακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος – σαρωτή – εκτυπωτή και αναλωσίμων αυτού, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των οργανικών υπομονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) με έδρα την Αθήνα, προϋπολογισμού έξι χιλιάδωντετρακοσίων είκοσι ευρώ (6.420,00 €), πλέον Φ.Π.Α Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Επιπρόσθετη διευκρίνιση ειδικού όρου της α.π. ΕΥΕΠ/ΓΕ οικ.494/17-Σεπτεμβρίου-2014 Δημόσιας Πρόσκλησης
18.09.2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός με αντικείμενο: «Έρευνα κοινής γνώμης για θέματα ανακύκλωσης και για θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης» με δικαιούχο τη Δ/νση Οργάνωσης του ΥΠΕΚΑ. Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση Διαγωνισμού
18.09.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος- ΕΥΕΠ Βόρειας Ελλάδας. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
15.09.2014 Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη «Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την περιβαλλοντική ευθύνη (ELD Training Events), τα οποία υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», που θα πραγματοποιηθούν 2 & 3 Οκτωβρίου 2014 στο κτίριο του ΥΠΕΚΑ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου του ΣΥΓΑΠΕΖ». Πίνακας Διαγωνισμού
12.09.2014 Δημόσια Πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την προμήθεια υλικών και μέσων δειγματοληψίας, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών δειγματοληψιών, τηςΕιδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) με έδρα την Αθήνα προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (5.202,40 €) πλεόν Φ.Π.Α. Πρόσκληση υποβολής προσφορών
11.09.2014 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων στο πλαίσιο του έργου: «Eυαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ Απόφαση Προκήρυξης Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
Διευκρίνηση 1
Διευκρίνηση 2
Διευκρίνηση 3
Διευκρίνηση 4
Διευκρίνηση 5 
Διευκρίνηση 6
Διευκρίνηση 7
Απόφαση Μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών
11.09.2014 Προμήθεια Εκτυπωτών Πίνακας Διαγωνισμού
11.09.2014 Προμήθεια Τάμπλετ Πίνακας Διαγωνισμού
11.09.2014 Προμήθεια Η/Υ και Εξαρτημάτων Πίνακας Διαγωνισμού
10.09.2014 Προμήθεια Ποδηλάτων Πίνακας Διαγωνισμού
08.09.2014 Προμήθεια Γραφικής Ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
27.8.2014 Προμήθεια γραφικής ύλης  Πίνακας Διαγωνισμού

31/7/2014

  

25/7/2014

 

Συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις / Frequently asked questions
Παράταση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για την ανάθεση υλοποίησης της Α’ ΦΑΣΗΣ- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Προώθηση της αξιοποίησης του Φυσικού Πλούτου (Υδρογονάνθρακες)
New Closing Date
Restricted Procedure Tender Invitation for the selection of  contractor for the project  phase A’ – Call for Expression of Interest “Provision of Consultant’s Services for the Promotion of Exploitation of the Natural Wealth (Hydrocarbons)”  
FAQ
Απόφαση Τροποποίησης Προκήρυξης Διαγωνισμού
Τροποποιημένο Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού
Amended Call for Expression of Interest
04.07.2014
Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση των υπηρεσιών του Υποέργου 1: «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
Σχετική Ανακοίνωση
Έγκριση Υποέργο Ι
Διακήρυξη Υποέργο Ι
03.07.2014 Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Έργου Παροχής Υπηρεσιών Σχετική Ανακοίνωση
01.07.2014 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας" κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Διακήρυξη Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
Παροχή Διευκρινήσεων
30.06.2014 Προμήθεια Ελαστικών για έξι οχήματα Πίνακας Διαγωνισμού
26.06.2014
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την ανάθεση υλοποίησης της Α’ ΦΑΣΗΣ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Προώθηση της αξιοποίησης του Φυσικού Πλούτου (Υδρογονάνθρακες)
Restricted Procedure Tender Invitation for the selection of  contractor for the project  phase A’ – Call for Expression of Interest “Provision of Consultant’s Services for the Promotion of Exploitation of the Natural Wealth (Hydrocarbons)” 
Απόφαση Προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Call for Expression of Interest
25.06.2014 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης" κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  Διακήρυξη Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
Παροχή Διευκρινήσεων
19.06.2014 Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Πίνακας Διαγωνισμού
17.06.2014 Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με τα τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4014/2011. Σχετική Ανακοίνωση
06.06.2014 Προμήθεια Τόνερ για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Πίνακας Διαγωνισμού
06.06.2014 Προμήθεια Φακέλων με αναγραφόμενο τίτλο Πίνακας Διαγωνισμού
30.05.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος- ΕΥΕΠ Βόρειας Ελλάδας. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
27.05.2014 Προμήθεια Υλικών Σχεδίασης Πίνακας Διαγωνισμού
20.05.2014 Διακήρυξη πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια οκτώ (8) ξύλινων αρχειοθηκών και ενός (1) γραφείου συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (3.220,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Νοτίου Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  (Ε.Υ.Ε.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) Διακήρυξη Διαγωνισμού
20.05.2014 Προκήρυξη πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών για υπολογιστές, φορητών υπολογιστών, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και έγχρωμου φωτοαντιγραφικού) συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (44.370,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Επιθεώρησης, του Τομέα Νοτίου Ελλάδας και της Ε.Υ.Ε.Κ.Α της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α) Προκήρυξη Διαγωνισμού Διευκρινιστική απάντηση σε ερώτημα, αναφορικά με τεχνικές προδιαγραφές, του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού αρ. πρωτ. ΓΕ/843/19-5-2014 της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α
15.05.2014 Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών υγιεινής Πίνακας Διαγωνισμού
15.05.2014 Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού Α4 Πίνακας Διαγωνισμού
15.05.2014 Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Πίνακας Διαγωνισμού
14.05.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος- ΕΥΕΠ Βόρειας Ελλάδας. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
30.04.2014 Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια 18 Η/Υ και 6 εκτυπωτών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι 8/5/2014, στο ΥΠΕΚΑ, Αμαλιάδος 17, Αθήνα 11523 Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών
29.04.2014 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με τη συγκέντρωση κλειστών προσφορών για την επιλογή Αναδόχου για τη δράση «Ενέργειες για την προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση-απεγκατάσταση – συσκευασία - επαναπατρισμό εξοπλισμού και εκθεμάτων του ελληνικού περιπτέρου με θέμα “Tourism Landscapes: Remaking Greece” στην 14η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2014» που υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 5, του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
Τροποποίηση Επιτροπής
25.4.2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας του προγράμματος «Δράση για το κλίμα» του χρηματοδοτικού μέσου LIFE.
 
Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
14.04.2014 Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων -  Εθνικής Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων σημείων υδροληψίας & Διαδικτυακής εφαρμογής διαδραστικών χαρτών ΓΣΠ Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
07.04.2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με αντικείμενο: «Διοργάνωση και Υποστήριξη Συνόδου Υπουργών Χωροταξίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και Συνεδρίαση Υψηλόβαθμων Αντιπροσώπων (Comite des Hauts Fonctionnaires-CHF) του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEMAT) 16-18 Ιουνίου 2014» Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση Διαγωνισμού
Διευκρινίσεις
07.04.2014 Διαγωνισμός με αντικείμενο: "Επίσημο γεύμα στο πλαίσιο της 30ης συνάντησης της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Προγράμματος ICP" Πίνακας Διαγωνισμού
01.04.2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πλακιδίων Αριθμοσφυρών Απόφαση Διαγωνισμού
31.03.2014 Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Πίνακας Διαγωνισμού
31.03.2014 Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
28.03.2014 Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διοργάνωση συναντήσεων για την Κλιματική Αλλαγή κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας Πίνακας Διαγωνισμού
27.03.2014 «Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για Περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των Πολιτικών του ΥΠΕΚΑ», για τη δράση: «Εθνική βάση δεδομένων για τύπους οικοτόπων/ οικοσυστημάτων στην Ελλάδα & Εθνικός κατάλογος σημαντικών τύπων φυσικών οικοτόπων της Ελλάδας». Πίνακας Διαγωνισμού
26.03.2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
26.03.2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών Πίνακας Διαγωνισμού
20.03.2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά, για τη δράση "Αναβάθμιση και υποστήριξη διαδικτυακής υπηρεσίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α  για την ενημέρωση των πολιτών σε εφαρμογή του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209)", που υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 5 του έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. "Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των ποιτικών του ΥΠΕΚΑ"  Απόφαση Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
Επανάληψη ως προς τον Αριθμό Πρωτοκόλλου
20.03.2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο «Διοργάνωση ολομέλειας Ευρωπαϊκού και Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου και συνάντησης εργασίας της ομάδας Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για EIA/SEA» Απόφαση Διαγωνισμού
17.03.2014 Διαγωνισμός με απ΄ευθείας ανάθεση για την προμήθεια πέντε (5) GPS Πίνακας και Απόφαση Διαγωνισμού
14.03.2014 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τηλεμετρικών Μετεωρολογικών Σταθμών Πίνακας και Απόφαση Διαγωνισμού
13.03.2014 Ζεύξη του κτιρίου της Ειδικής Γραμματείας Δασών με το κεντρικό κτίριο του ΥΠΕΚΑ Πίνακας Διαγωνισμού
12.03.2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
12.03.2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Πίνακας Διαγωνισμού
28.02.2014 Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4014/2011 που αφορούν τις κατηγορίες έργων Α1, Α2 και Β.

Διόρθωση Προφανούς Λάθους: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 17-03-2014 10:30 
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
 28.02.2014 Ανακοίνωση πρόθεσης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με θέμα «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το νέο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη συμβολή του στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής»  Σχετική Ανακοίνωση
 28.02.2014 Ανακοίνωση πρόθεσης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με θέμα «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας και την Ορθολογική Διαχείριση των Φυσικών Πόρων»  Σχετική Ανακοίνωση
 28.02.2014 Ανακοίνωση πρόθεσης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με θέμα «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων & Αποβλήτων και  διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας»  Σχετική Ανακοίνωση
 28.02.2014 Ανακοίνωση πρόθεσης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με θέμα «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις που αφορούν στον Ενεργειακό Εφοδιασμό και την Εξοικονόμηση Ενέργειας»  Σχετική Ανακοίνωση
 28.02.2014 Ανακοίνωση πρόθεσης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με θέμα «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις πολιτικές, τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στα αστικά κέντρα της χώρας»  Σχετική Ανακοίνωση
28.02.2014 Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης & υποβοήθησης της ΕΓΥ σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος Απόφαση Έγκρισης
Τεύχος Προκήρυξης
Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έντυπο Επικοινωνίας
Παροχή Διευκρινήσεων I
Παροχή Διευκρινήσεων II
Παροχή Διευκρινήσεων III
Παροχή Διευκρινήσεων IV
Παροχή Διευκρινήσεων V
Παροχή Διευκρινήσεων VI
Παροχή Διευκρινήσεων VII
21.02.2014 Διοργάνωση συνάντησης Διευθυντών Φύσης & Βιοποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόφαση Διαγωνισμού
19.02.2014 Προμήθεια φακέλων πανόδετων και φακέλων με αναγραφόμενο τίτλο Πίνακας Διαγωνισμού
18.02.2014 Ζεύξη του κτιρίου της Ειδικής Γραμματείας Δασών με το κεντρικό κτίριο του ΥΠΕΚΑ Πίνακας Διαγωνισμού και τεχνικές προδιαγραφές
12.02.2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ πρόχειρος διαγωνισμός με θέμα «Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4014 που αφορούν τις κατηγορίες έργων Α1, Α2 και Β» ύψους 95.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ Σχετική Ανακοίνωση
10.02.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας – Τομέα Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΚΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
10.02.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια toner και αναλώσιμων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας – Τομέα Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΚΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
05.02.2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών σάκων συλογής ρητίνης Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού
04.02.2014 Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων -  Εθνικής Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων σημείων υδροληψίας & Διαδυκτιακής εφαρμογής διαδραστικών χαρτών ΓΣΠ. Απόφαση έγκρισης τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Παροχή Διευκρινίσεων
Παροχή Διευκρινίσεων ΙΙ
Απόφαση Ανάκλησης Διαγωνισμού
28.01.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΕΠ ΑΘΗΝΑ»  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
28.01.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Καθαριότητα κτιρίου ΕΥΕΠ Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη». Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
13.01.2014 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πάστας θειικού οξέος Έγκριση Πρόχειρου Διαγωνισμού 
Πίνακας Διαγωνισμού
10.01.2014 Ποδηλατικός Άξονας "Φαληρικός Όρμος - Κηφισιά" και αναπλάσεις σε ελεύθερους χώρους κατά μήκος του - Νότιο Τμήμα Περίληψη Διακήρυξης
Ανακοίνωση 1ου πρακτικού
Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου
Εργολαβική Σύμβαση Έργου
10.01.2014 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αριθμοσφυρών Έγκριση Πρόχειρου Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
03.01.2014 Απόφαση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του» Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού
Διευκρινήσεις επί της Απόφασης
Απάντηση σε ερωτήματα