παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ » ΜΗΤΡΩΑ ΑΔΕΙΩΝ » ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ » Αίτηση τροποποίησης άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΣΕΚΑ Α.Ε.»
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Αίτηση τροποποίησης άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΣΕΚΑ Α.Ε.»

Αίτηση τροποποίησης άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΚΑ Α.Ε.».

Σχετική αίτηση

| | | | | |