παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ » ΜΗΤΡΩΑ ΑΔΕΙΩΝ » ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ » Αίτηση για ανάκληση της Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Γ-υγραερίων (μόνο χύμα) που κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΟΝΙΟΝ ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΝ ΓΚΑΖ Α.Ε.»
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Αίτηση για ανάκληση της Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Γ-υγραερίων (μόνο χύμα) που κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΟΝΙΟΝ ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΝ ΓΚΑΖ Α.Ε.»
| | | | | |