παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2016
 MMLinks
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση

Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων για το έτος 2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
12.12.2016 Εργασίες τεχνικής υποστήριξης και προληπτικής συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρηστών και εργασίες  διαχείρισης, λειτουργίας των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και του δικτύου, εγκατεστημένων στο κτίριο της οδού Μεσογείων 119 του Υπουργείου   Πίνακας Διαγωνισμού
22.11.2016
Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο:
«Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΕΕ» για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α του Υ.Π.ΕΝ.

Απόφαση Διαγωνισμού

Παροχή Διευκρινήσεων 

18.11.2016 Προμήθεια και εγκατάσταση συσσωρευτών (UPS 10KVA) Πίνακας Διαγωνισμού
18.11.2016 Προμήθεια γνησίων τυμπάνων για εκτυπωτές Ανακοίνωση άγονης διαδικασίας
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
18.11.2016 Προμήθεια πιστοποιημένων ατομικών φακών κεφαλής υπόγειων λατομείων - μεταλλείων Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
17.11.2016
Πρόσκληση υποβολής προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών βαθμονόμησης εξοπλισμού υπηρεσιακών οχημάτων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Hλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
14.11.2016
Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας γραφιτών για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
10.11.2016
Διαγωνισμός για την προμήθεια 8 τηλεομοιοτυπικών συσκευών ΦΑΞ.
SAMSUNG SL-M2675
Πίνακας Διαγωνισμού
09.11.2016 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολική ποσότητα λίτρων 16.700 για τις ανάγκες των κτιρίων του Υ.ΠΕ.Ν (Πανόρμου2, Αμαλιάδος 17, Πατησίων 147, Τέρμα Αλκμάνος Ιλίσσια) Πίνακας Διαγωνισμού
08.11.2016 Προμήθεια Κασετών ΗP DATA 72 (7 τεμάχια) για τις ανάγκες των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
08.11.2016 Προμήθεια Τεσσάρων (4) Έντυπων Οδηγών – Χαρτών Λεκανοπεδίου Αττικής (Αθήνα-Πειραιάς-Προάστια)  για τις ανάγκες των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
03.11.2016 Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του κτιρίου (Τέρμα Αλκμάνος – Ιλίσια) που στεγάζεται η Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, σε Υπηρεσία φύλαξης (SECURITY) για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, με απευθείας ανάθεση. Πρόσκληση Υποβολών Προσφορών
31.10.2016 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για τη μεταφορά σμύριδας Νάξου έτους 2016 Απόφαση Διαγωνισμού
31.10.2016 Πιστοποιητικά διακρίβωσης εξοπλισμού εργαστηρίων (ψηφιακών οργάνων και ηλεκτρονικού ζυγού) από διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙΣΟ 17025 Πίνακας Διαγωνισμού
17.10.2016 Προμήθεια εκλογικού υλικού Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
14.10.2016 Διαγωνισμός για διοργάνωση διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, από το ΣΥΓΑΠΕΖ, για την περιβαλλοντική ευθύνη (ELD Training Events), το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόσκληση υποβολής προσφορών
06.09.2016
Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και λογισμικού

Απόφαση Διαγωνισμού
15.09.2016 -  Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού

26.08.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πίνακας Διαγωνισμού
23.08.2016 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
23.08.2016 Τεχνική   Υποστήριξη  Ολοκλήρωση και  Αναβάθμιση  της   ηλεκτρονικής υπηρεσίας   του Υπουργείου για την ανάρτηση των  Πράξεων χαρακτηρισμού και των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων σε εφαρμογή του   άρθρου 42 του Νόμου  4280/2014), -  λειτουργία γραφείου υποστήριξης  των χρηστών Πίνακας Διαγωνισμού
25.07.2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού, συνοπτικός πίνακας και τεχνικές προδιαγραφές
25.07.2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με αντικείμενο προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και λογισμικού Πίνακας διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού και τεχνικές προδιαγραφές
21.07.2016 Προμήθεια Τεσσάρων (4) Έντυπων Οδηγών - Χαρτών για τις ανάγκες των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
21.07.2016 Προμήθεια Κασετών ΗP DATA 72 για τις ανάγκες των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
20.07.2016
Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς πάγιου εξοπλισμού και αρχείου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων από την οδό Ιατρίδου 1, Αθήνα, στην οδό Αμαλιάδος 17, Αθήνα (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 27.07.2016)
Πίνακας Διαγωνισμού
13.07.2016
Διαγωνισμός για την προμήθεια 3 κλιματιστικών PANASONIC INVERTER RE 12 PKE
Πίνακας Διαγωνισμού
12.07.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
06.07.2016 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία και τους ελέγχους των ΚΕΔΑΚ Πίνακας Διαγωνισμού
05.07.2016 Προμήθεια χειρουργικών γαντιών και συρίγγων 10cc Ορθή Επανάληψη Πίνακα Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
01.07.2016
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ως Διαχειριστή του Προγράμματος (Programme Operator) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014».

Απόφαση Διαγωνισμού

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απάντηση σε ερώτηση

01.07.2016 Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχ/των των Κτιρίων του ΥΠΕΝ Πίνακας Διαγωνισμού
01.07.2016 Τεχνική Υποστήριξη Ολοκλήρωση και Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Υπουργείου για την ανάρτηση των Πράξεων χαρακτηρισμού και των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων σε εφαρμογή του άρθρου 42 του Νόμου 4280/2014) - λειτουργία γραφείου υποστήριξης των χρηστών. Πίνακας Διαγωνισμού
30.06.2016
Διαγωνισμός για την προμήθεια 3 κλιματιστικών
PANASONIC INVERTER RE 12 PKE
Πίνακας Διαγωνισμού
17.06.2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και server Απόφαση Διαγωνισμού
16.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανοταινιών εκτύπωσης Πίνακας Διαγωνισμού
14.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια 25 τυμπάνων για εκτυπωτές SAMSUNG MLT 116 Πίνακας Διαγωνισμού
13.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας Πίνακας Διαγωνισμού
10.6.2016 Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο για το έτος 2016 Προκήρυξη
08.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια USB Token ψηφιακής υπογραφής Πίνακας Διαγωνισμού και Τεχνικές Προδιαγραφές
08.06.2016 Φάκελοι πανόδετοι και φάκελοι με αναγραφόμενο τίτλο Πίνακας Διαγωνισμού
06.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
11.05.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά εξοπλισμού - συμμετοχή της Ελλάδας στη διεργαστηριακή άσκηση των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς της ΕΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πίνακας Διαγωνισμού
29.03.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
17.03.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφιτών Πίνακας Διαγωνισμού
03.03.2016 Προμήθεια και εγκατάσταση 120 συσσωρευτών σε λειτουργούσα μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) Πίνακας Διαγωνισμού
01.03.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
17.02.2016
Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού Α4 φωτοαντιγραφής 80 gr 
6.000 δεσμίδες
Πίνακας Διαγωνισμού
09.02.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια τόνερ Πίνακας Διαγωνισμού
03.02.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών υγιεινής Πίνακας Διαγωνισμού
22.01.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
22.01.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών Πίνακας Διαγωνισμού
22.01.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών και συρίγγων Πίνακας Διαγωνισμού
| | | | | | |