en-USel-GR

Έργα & Πρωτοβουλίες της Ειδικής Γραμματείας Δασών

Hμερίδα με θέμα «Προστασία Δασών από Πυρκαγιές και Πρωτογενής Τομέας»

Την Τετάρτη 26-6-2013, στην αίθουσα συνεδρίων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Προστασία Δασών από Πυρκαγιές και Πρωτογενής Τομέας». Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του ΥΠΑΑΤ-Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και η Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα» και το WWF Ελλάς. 

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν πληροφορίες, απόψεις καθώς και δεδομένα με σχετική ανάλυσή τους, για τη σχέση της πρωτογενούς παραγωγής, τόσο της αγροτικής όσο και της δασικής, με τις δασικές πυρκαγιές. Αναλύθηκε ο ρόλος του αγροτικού πληθυσμού γενικά αλλά και ειδικών κατηγοριών αυτού, τόσο ως πιθανής αιτίας πυρκαγιών όσο και κυρίως ως παράγοντα με σημαντική συμβολή στην προστασία των δασών (με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους ρητινοκαλλιεργητές). Τονίστηκε η ανάγκη υποστήριξης του αγροτικού πληθυσμού μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές ώστε να έχει κίνητρο να μείνει στην ύπαιθρο, ως κύριος παράγοντας πρωτογενούς παραγωγής και ταυτόχρονα προστατεύοντας τον δασικό και αγροτικό χώρο. Επισημάνθηκε η ανάγκη για συντονισμό των φορέων στην κατεύθυνση αυτή και κυρίως σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών όπως εκείνες της διαχείρισης της κτηνοτροφίας και της υποστήριξης της ρητινοπαραγωγής. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού για τις πυρκαγιές, η υποχρέωση συμβολής στην πρόληψη με καθαρισμό των καλλιεργειών από τα χόρτα, η οριστική λύση χρονιζόντων προβλημάτων που εμποδίζουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής (κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, σταθερή δασική νομοθεσία, κλπ.) και η εκπαίδευση και οργάνωση των ικανών αγροτών που θα συμβάλουν εθελοντικά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών όταν υπάρξει ανάγκη, ήταν μερικές από τις προτάσεις που κατατέθηκαν. Τέλος, στην κατεύθυνση των παραπάνω, στελέχη του ΥΠΑΑΤ και της Ειδικής Γραμματείας Δασών ανέλυσαν τις σχετικές πολιτικές στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης γενικά, ενώ ειδικά σε ότι αφορά τη Δασοπονία, περιέγραψαν τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο από διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Επιπλέον ενημέρωσαν για τις τρέχουσες προτάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος για τη χρηματοδότηση της Δασοπονίας κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Τα παραπάνω ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση κατά την οποία κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και εξειδικεύσεις αυτών στην κατεύθυνση των όσων ειπώθηκαν στις παρουσιάσεις.

Το λεπτομερές πρόγραμμα της ημερίδας επισυνάπτεται. Οι παρουσιάσεις θα αναρτηθούν σύντομα τόσο στον ιστότοπο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.ead.gr, όσο και στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ypeka.gr.

Εργαστήριο "Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις-Επίδειξη Καλών Πρακτικών"

Πρόγραμμα INFORM  

Το έργο υλοποιείται από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος , ΤΕΙ Καβάλας-Παράρτημα Δράμας. 
Η διάρκεια του έργου είναι η τετραετία 2010-2013 και χρηματοδοτείται με 1.139.495 € από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (50%), από Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος (41,25%) και το ΤΕΙ Καβάλας (8,75%). 
Η κύρια προσπάθεια του έργου επικεντρώνεται στην εκτίμηση των δεικτών MCPFE για την κατάσταση των Ελληνικών δασών, με στόχο την αειφορική διαχείρισή τους.
Περισσότερα στο site: http://www.inform-life.gr/

Ελληνική Βιοποικολότητα

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ επειδή διαπίστωσε την αναγκαιότητα της ίδρυσης Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) για τη καταγραφή της Βιοποικιλότητας των Χερσαίων, Λιμναίων και Ποτάμιων ενδιαιτημάτων της Ελλάδας ως μέσον αξιολόγησης της χρήσης τους στη Διοίκηση, στην Έρευνα, την Εκπαίδευση και την Οικονομική Ανάπτυξη και μετά από απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ ανέθεσε-με σχετική σύμβαση-στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την υλοποίηση Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο : “Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή της βιοποικιλότητας των Χερσαίων , Λιμναίων και Ποτάμιων ενδιαιτημάτων της Ελλάδας, ως μέσου αξιολόγησης της χρήσης τους στην Εκπαίδευση , την Έρευνα και την Οικονομική Ανάπτυξη” το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών (Πράσινο Ταμείο).
Περισσότερα στο site: http://greekbiodiversity-habitats.web.auth.gr/

Δασική Εκπαίδευση

1ος Διαγωνισμός «Νέοι άνθρωποι στα Ευρωπαϊκά Δάση» που οργανώνεται από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πέρνηθας υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Δασών.
Η νικήτρια ομάδα παιδιών που θα διακριθεί στον ανωτέρω διαγωνισμό θα λάβει μέρος στο ευρωπαϊκό Διαγωνισμό “Young People in European Forests” που θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2012 στη Sagadi της Εσθονίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, οπότε οι μαθητές πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν στον προφορικό και γραπτό λόγο στα αγγλικά.
Περισσότερα στο site: http://www.parnitha.eu/content.asp?id=89
 

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar